Tro

Tro!

Tro

Hvordan den skabes

og

hvordan den vokser.

 

Læs Bibelen

Tage til dig af Ordet. – Hvordan gør man det? Læse i Bibelen som er Ordet.

Romerbevet kapitel 10 vers 17: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

Guds ord høres gennem at lytte til forkyndelse inspireret af Helligånden. Guds ord kan også høres ved at læse højt af Ordet. Du kan også tale Ordet.

Se bare Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 1–5: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”

Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Det jeg som kristen lever af er Guds Ord. Det er åndelig mad. Vil man skabe noget nyt i sit liv eller i din omgangskreds. Det er Ordet som skaber og gør alting nyt. Ordet forvandler. Magten i himmelen og på jorden er i Ordet. Det er Gud der står bag sit Ord. Han er Ordet.

Hvordan vokser vi i troen: Det er gennem Ordet.

Kol. 3,16 ”Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange og synger med taknemmelighed i jeres hjerter for Gud.”

Alt i en menighed er forankret i Ordet. Vi vokser i visdom og kan lære andre, og give til andre af det vi har.

Lær af gudsfrygtige mennesker.

Hebræerbrevet kapitel 13 vers 7: Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro.”

I mit eget liv har jeg mange ledere fra både barndom og ungdom, som jeg takker Gud for at have mødt. Gennem samtaler og forbøn blev der noget skabt i mit liv, som kunne vokse, En dansk amerikaner hjalp mig at komme igennem, så at jeg blev døbt med Helligånden.

Alt samarbejde med Gud, udrustning, visdsom og kraft til at tjene foregår sammen med Helligånden. Derfor en meget vigtig del af mit kristne liv går ud på at være ledt af Helligånden.

Det sidste i denne artikel og de tre andre i foregående er en samlet serie med fælles overskrift.

Prøvelser.

Hvad er nu det for noget? 1. Peter 1 vers 6–7: Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.”

Praise Jesus

Prøvelser kommer vi ikke udenom. Din tro er mere værd end det forgængelige guld. Takke Herren også i prøvelsernes tid. Vi får alle vores del.

Hvorfor prøvelser? Jo, så kan vi bedre stå vores prøve, og blive til pris og herlighed (velsignelse) og ære når Jesus Kristus åbenbares.

Har du tænkt på at Jesus Kristus vil åbenbare sig igennem dig. Det er at være en Jesu discipel.

Jesus siger; at Han har fået overdraget. ”alt magt i himlen og på jorden, (Mattæus Evangeliet kapitel 28 vers 18b)

Din tillid til Gud bygger på dit kendskab til Ham. Mange vers i Bibelen beskriver Guds natur.

 

Endnu en WordPress-blog