Tro!

 

Tro!

Hvordan den skabes

og

hvordan den vokser.

Opfyldte profetier!

Profetisk opfyldelse

Johannes Evangeliet kapitel 19 vers 24: ”derfor sagde de til hinanden: »Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse: De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså.”

Da Jesus blev korsfæstet delte soldaterne hans klæder imellem sig, og den fine kjortel trak de lod om. De ville ikke rive den i stykker. Det har sikkert været en meget fin klædning.  Dette skriftsted tilkendegiver en forudsigelse. Det er en opfyldt profeti.

Kong David skrev en Salme om Messias. Her forudsiger han begivenheden der indtraf på korset. Psalme 22 vers 19: ”de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning.”

Jesus er i Davids Salme den lidende Messias.

Brug Guds løfter!

Guds løfter

Her skal vi læse i Romerbrevet kapitel 15 vers 4: ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet.”

Guds løfter er det der giver os håbet. Her på jorden er intet sikkert. Vi giver hinanden løfter ov i laver aftaler; men ligeså ofte bryder vi med hinandens aftaler. Når det gælder Guds løfter er de holdbare.

Livet er risiko fyldt og vi har brug for noget der holder. En klippefast tro er at stå fast på Guds løfter. Guds Ord er det som består.

Hvad er et løfte: Et exempel fra Guds Ord: Den som beder, får – Svar på bøn er et løfte fra Gud. Se jeg er med jer alle dage til verdens ende. Hver eneste dag på vores jordevandring vil Han være med os. Der findes mange andre løfter. Det er bare at finde dem i Bibelen. Når vi beder bør vi takke Gud for løfterne. Det går an at trænge ind for Guds ansigte og påminde Ham om hvad Han har lovet. Det gør vi i form af tak. Tak Fader, at alle dine løfter gælder mig. Jeg er dit barn, og jeg tror på alt hvad du har sagt.

Gud er Almægtig og Han står bag alle sine løfter.

Lydighed!

Guds vilje
Lydighed og villighed

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 8: ”I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.” 

Abraham var meget lydhør. Ingen kan vide hvad de skal; hvis ikke de kan lytte. Gud talte til Abraham. Han brød op og drog til det sted, som han skulle få i eje. Han drog afsted, uden at vide hvor han kom hen.

Det kan også være sådan at Gud taler til dig om at gå et bestemt sted hen; selvom du ikke ved hvor det er eller hvad der skal ske, når du kommer frem. Det er at vandre i tro. Det kommer at vise sig lidt efter lidt, hvad det hele går ud på.

Det kan også være en bestemt kirke Gud vil du skal besøge. Du ved ikke helt hvorfor; men du går derhen i hvertfald og lidt efter lidt finder du ud af hvorfor.

 

 

Endnu en WordPress-blog