Tro

TRO!
Hvordan den skabes
og
hvordan den vokser.

Bøn

Bønnesvar: 1. Johannes Brev kapitel 5 vers 14–15: Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os.  Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.”

Her handler det om at bede i overensstemmelse med Guds vilje. Bønnesvaret kommer når det er i overensstemmelse med Guds Ord. Guds løfter og bønnesvaret er altid forbundet med Guds vilje og Guds Ord.

Vi har allerede fået det vi har har bedt om.  Når vi beder siger Guds Ord, at den som beder får. Gud vil altid, høre og svare på vores bøn.

Tak: 1. Tessalonikerbrevet kapitel 5 vers 17–18: bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.”

Tak

Det vi ikke altid forstår er Guds vilje. Når vi siger tak under alle forhold, er vi i Guds nærvær, uanset hvordan det hele ser ud. Paulus og Silas sang lovsange i fængslet. Selv i et land hvor der er krig, vil tak og lovprisning til Gud give os Guds nærvær, så at vore følelser og vort hjerte kan hvile, og have følelsen at være tryg selv i en svær og frygtelig tid.

Alle gode gaver de kommer oven ned, så tak da Gud, ja pris da Gud, for al Hans herlighed.

Det er tilliden til Gud og barnekåret, der er hemmeligheden til bønnesvaret. Midt i al nød erfarer vi; se i dag hjælper Herren.

Der er forskellige typer af bøn i forskellige situationer.  Der findes situationer hvor du beder om visdom til at forstå Guds vilje.

Guds vilje

Bønnesvaret afhænger altid af Guds vilje. Det betyder at jeg må bede i henhold til Guds Ord. Vi er nødt til at rette ind efter Guds retningslinier, ellers kan vi ikke forvente et bønnesvar.

Der er andre situationer, hvor vi må bede om visdom, for at kunne forstå andres situation.

Det er svært at lægge nogle faste rammer for bønnesvarets vilkår, når man hører om hvad Gud har gjort, og vidnesbyrd fra mennesker som har erfaret bønnesvar. Vi kan bare konstatere, at der findes regler; men også undtagelser. Selvom vi er uvidende, og beder uden at helt have klarhed over Guds vilje, kom der svar på bøn.

Når bønnesvaret udebliver, er det fordi vi beder forkert. Det kan lyde underligt at vi som mennesker kan bede forkert; men det siger Guds Ord at vi kan.

Jakobs brev kapitel 4 vers 3: eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.”

Spørgsmålet er: Har vi en Guds relation? eller er vi bare bedende når vi er i nød?

Når vi beder uophørligt er vi i nærkontakt med Gud hele tiden. Vi er i Guds nærvær. Denne tilstand forårsager at mit indre beder hele tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog