Tro på hvem?

Tro på hvem?

Der er noget vi som mennesker ofte sætter vores liv til.

Salme 146 vers 3: ”Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse.”

Her er der tale om at sætte sin lid til mennesker. F.eks mennesker med stor indflydelse. Det kan være politikere. – Chefen m.m.

Orsprogenes bog kapitel 28 vers 26: ”en, der stoler på sin forstand, er en tåbe, den, der vandrer i visdom, bliver reddet.”

Her er der tale om at sætte sin lid til sig selv, sine egne tanker, sin egen forstand. Vi må da bare konstatere, at vi mangler visdom som overgår al forstand.

Jeremias kapitel 9 vers 23: ”Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden; det er, hvad jeg ønsker, siger Herren.”

Her er der tale om menneskets stolthed kontra Guds vilje. Den kloge kender Gud. Erfarer altid Guds trofasthed, retfærdighed på jorden. Guds vilje er fuldkommen.

Mennesket kommer til kort.

Jeremias kapitl 17 vers 5: ”Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.”

Mennesket

Der er intet hos mennesket der er fuldkomment. Det går ikke at sætte sin lid til mennesket. Vi er svigefulde og til tider helt utilregnelige.

Hvad sætter vi ofte vores lid til? – Hvilke følger får det?

Svar 1. Jeg tror at vi sætter oftest vores lid til mennesket. Vi tror jo på os selv. Vi tror ofte på andre mennesker.

Svar 2. Det ender næsten altid med at vi bliver skuffede og kede af det, Vi føler os til grin. Det kan få katastrofale følger at tro på mennesket.

Vi kan gå under. Konsekvenserne er mangfoldige.

Hvad skulle min tro derimod være rettet imod?

Tro kan flytte bjerge

Markus Evangeliet kapitel 11 vers 22: ”Jesus sagde til dem: »Tro på Gud!”

Vi erfarer at Guds løfter holder.

Tro er ikke prestige. Tro kan ikke måles i hvem der har mest tro. Det tro handler om er at det jeg tror på holder.

Stor eller lille tro

Overmod er ikke tro. Ser du et skilt ved søen som advarer dig om at isen er usikker er det nok bedst ikke at gå ud på isen. Usikker is betyder at du kan falde igennem.

Det kan godt være at du ikke har ret meget tro, men når du læser et skilt hvorpå der står at isen er sikker, da går du ud på isen og erfarer at det holder hele vejen.

Tro er noget der skabes, noget der vokser.

Derfor behøver vi også lære os at tro.

Spørgsmålet lyder: Hvordan skabes og hvordan vokser troen?

Tro = hvordan den skabes og hvordan den vokser.

Tro skabes og du vokser helt enkelt på dit kendskab om Gud. Derfor er det nødvendigt at læse i Bibelen. Her beskrives Guds natur.

 

 

Endnu en WordPress-blog