Tro er tillid!

Tro er tillid!

Tro og tillid
Tro og tillid

Hvad fører troen til? – Mattæus Evangeliet kapitel 21 vers 22:

”Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror.«”

BØNNESVAR.

Hvad fører troen til? – Romerbrevet kapitel 15 vers 13:

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”

FYLDT MED HÅB, GLÆDE OG FRED.

Hvad fører troen til? – Efeserbrevet 3 vers 12:

”I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud.”

ADGANG TIL GUD.

Hvad fører troen til? – Efeserne 6 vers 16:

”Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.

SEJER OVER DJÆVELEN.

Mit eget svar på spørgsmålet: Hvad fører troen til? – 2. Korinterbrevet kapitel 5 vers 7:

” – for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses.”

Underværker

TRO ER EN LIVSSTIL.

Et andet spørgsmål: Hvad slags synd kan hindre dig i at se Gud arbejde?

Mattæus Evangeliet kapitel 13 vers 58:

”Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger dér på grund af deres vantro.”

Det modsatte af tro er ikke tvivl; men vantro. Tvivlen behøver bare flere fakta. Vantro er ulydighed. Den nægter at handle i samsvar med det Gud har sagt.

En gammel bog af Ole Hallesby udtrykker det sådan. Bogen hedder: Fra bønnens verden.

Ole Hallesby: Norsk professor i teologi. Født 1879 i Aremark (sydøst Norge) – Død 1961 i Oslo.

Vantro er noget helt andet end tvivl. Vantro er en beskaffenhed med viljen, og består i at mennesket ikke vil tro. Det betyder at, mennesket ikke vil se sin nød, ikke vil indrømme sin hjølpeløshed, ikke vil gå til Jesus, ikke vil tale redelig og fortrolig med Ham om sin synd og sin nød.

Tvivlen derimod er en lidelse, en smertem en svækkelse, som til sine tider lægger sig over troen. Vi kunne derfor gerne kalde den trosnød, troslidelse, trossmerte, trostrængsel.

Endnu en WordPress-blog