Ugens ord

Tjene Gud med et oprigtigt hjerte!

Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 23–24: ”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.  I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.”

Oprigtighed

Versene vi har læst viser os: Vi skal tjene Herren med oprigtighed.

Spørgsmål: Hvordan kan du finde ud af om Kristus virkelig er Herre i dit liv?

Vi behøver alle af og til stille os selv det spørgsmål, for det er så let pludselig at tabe vort mål af syne.

Jesus min Herre

Svaret finder vi i Lukas Evangeliet kapitel 6 vers 46: ”Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?”

Svaret: Vi må være lydige og villige til at tjene. Lytte ind og forstå hvad det er Gud vil.

Hvad siger apostlene om sig selv?

Svaret finder vi i Lukas Evangeliet kapitel 18 vers 28–30: ”Peter sagde: »Se, vi har forladt, hvad vi havde, og har fulgt dig.« Han sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller hustru eller brødre eller forældre eller børn for Guds riges skyld, som ikke får det mangedobbelt igen i denne verden og evigt liv i den kommende verden.«”

Apostelen Peter og det er svaret til os: Se, vi har forladt hvad vi have og fulgt dig. – Det kan omformuleres uden at ændre sin betydning. Vi bruger lidt andre ord: Vi har forladt vort eget og fulgt dig. Disciplene forstod hvad deres Mester ville. Der var kommunikation; men det kunne også betyde afsavn. Det er ikke uden omkostninger at være en tjener i Guds rige; men det er det værd.

Jesus understregede det for dem i sidste del af verset: Velsignelse her på jorden; men det største og vigtigste er at vi har evigt liv i den kommende verden.

Hvad betyder det for mig at have Kristus som Herre?

Det betyder nøjagtig det samme som Jesu disciple. Det er samme kontrakt.

Der er de tre vigtige punkter i mit kristne liv; når jeg ønsker at Jesus skal være min Herre.

  1. Jesus Kristus – Han er Herre.

Jesus Kristus er Herre. Han er værdig til dette både ud fra hvem Han er, og ud fra hvad Han har gjort. Alle mennesker skal en gang erkende dette.

  1. Bestem dig for at gøre Kristus til Herre.

Selvom Kristus er Herre, har Han ikke dermed fået førstepladsen hos enhver kristen. Hver enkelt må overveje omkostningerne ved at følge Kristus, og tage en beslutning om at overgive sit liv fuldt og helt til Ham – i tillid til at Han vil lede på den aller bedste vej.

  1. Gør Kristus til Herre i praksis.

En beslutning om at gøre Kristus til Herre må følges op, i hverdagens mange afgørelser – også når det koster. Der er ingen som har overgivet deres liv til Kristus, uden at have fået rigelig igen for det.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog