ARGUMENTER OG FRYGT!

ARGUMENTER OG FRYGT!

Argumentere

Når det gælder at gøre Jesus til sin Herre; finder hos mange en frygt for at miste noget eller gå glip af noget. Der findes argumenter som gør det umuligt at Jesus kan blive min Herre. Argumenterne spærrer og er den store hindring.

Nogle er bange og frygter for at lade Jesus blive deres Herre.

Argumenter som påvirker vores tanker og følelser:

  1. Gud forstår ikke mine problemer fuldt ud.

Vi tror at der er noget Gud ikke ved om os. Når Han vil være vores Herre er det fordi Han har en plan for os. Vi tror at Guds planer med os er noget der vil stå i vejen for et lykkeligt liv.

  1. Gud ønsker at jeg skal gøre noget jeg ikke bryder mig om.

Guds tanker skaber også noget godt i vores følelsesliv, så der er balance. Guds vej vil altid være det bedste for mig.

  1. Gud ønsker måske at jeg skal tage en uddannelse jeg ikke har lyst til.

Jeg tror at Guds tanker og vilje for dig overensstemmer med dine evner og talenter.

  1. Gud vil hindre mig i at blive gift.

Hvorfor skulle Gud forhindre dig i at blive gift? Han sagde det jo selv lige fra begyndelsen, da Han skabte mennesket. Det er ikke godt for manden at være alene. Jeg vil skabe en medhjælper til ham.

  1. Gud vil tage ting fra mig jeg sætter pris på – f.eks, ejendele, fritidsinteresser og venner.

Jeg tror bestemt at Guds vej er den bedste vej, uanset. Hvad end jeg mister, er jeg overbevist om at Gud erstatter det med noget bedre. Han vil altid at vi skal have det godt og være trygge.

  1. Gud vil hjælpe mig i de store afgørelser i livet; men bryder sig ikke om dagliglivets små problemer.

Mange har erfaret det præcis modsatte. Gud er netop med i de små ting også i hverdagen.

Bange anelseer

Alle vore argumenter og de bange anelser er nytteløs bekymring. Når Jesus bliver min Herre, vil jeg opdage hvor velsignet det er.

Mange af vore argumenter og ting vi frygter, vil være en hindring for det helt rigtige liv, som Gud har tænkt til os. Gud vil have adgang til alle områder i vores liv, og her må vi være villige og åbne.

Jeremias kapitel 29 vers 11: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Kristus ønsker at være Herre over alle områder i dit liv. Når jeg anerkender Ham som Herre indebærer det derfor en klar og afgjort viljeshandling. Når bruden siger ”ja” ved alteret, giver hun ideelt set for altid brudgommen førstepladsen i sit liv. I de følgende år sætter hun ud i praksis alt det denne beslutning indebærer. En tilsvarende overgivelse til Kristus kan komme som et resultat af en lignende automatisk uselvisk ønske fra denne plads.

  • Oswald Sanders.

Læg mærke til et eksempel fra Josua i Josuasbog kapitel 24 vers 14–24: ”Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed; fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren.  Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren.«

 Da svarede folket: »Det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder.  Det var jo Herren vor Gud, som førte os og vore fædre op fra Egypten, fra trællehuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os og bevarede os hele den vej, vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis lande vi vandrede igennem.  Herren drev alle disse folk og amoritterne, som boede i landet, bort foran os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud.«

Josva sagde til folket: »I er ikke i stand til at dyrke Herren, for han er en hellig Gud; han er en lidenskabelig Gud, han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder.  Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer.«  Folket sagde til Josva: »Nej, Herren vil vi dyrke!«  Da sagde Josva til folket: »I er vidner imod jer selv på, at det er Herren, I har valgt at dyrke.« De svarede ja,  og så sagde han: »Fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren, Israels Gud!«  Og folket sagde til Josva: »Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde.«

Josva sagde: Jeg og mit hus vil tjene Herren. (vers 15)

Dette eksempel påvirkede folket: »Herren vor Gud vil vi tjene, og ham vil vi adlyde.« (v24)

Spørgsmål som vi kan svare ærligt på:

Hvem ved fuldt ud mit bedste?  To muligheder: Jeg selv eller Jesus.  Jeg vælger Jesus og erfarer at Han ved hvad der er bedst for mig. Han vil altid lede mig ad rette veje.

Hvem er bedst til at gøre det, som er bedst for mig? Svarer er Jesus. Det Jesus gør er det fuldkomne og det sikre.

Hvem ønsker til enhver tid dit allerbedste? Tre gode spørgsmål som giver svaret Jesus.

Det er let at begrunde svaret; når vi bygger på erfaringen.

Guds plan og tanker

Konklusion:  HERRENS VEJE

Om hvordan Gud kan lede gennem svære og uforståelige ting, men at de ting er en del af Guds godhed, sandhed og trofasthed.

Når vi erfarer Guds trofasthed, godhed og sandhed som en styrke i forbindelse med at Jesus er Herre, ja, da tager vi beslutningen og lader Ham bliver Herre i vores liv.

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog