Bestem dig for at gøre Kristus til Herre

Bestem dig for at gøre Kristus til Herre!

Hvilken plads bør Kristus have hos en kristen?

Jesus på tronen.
Jesus er menighedens hoved

Svaret læser vi Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 18: ”Han er hoved for legemet, kirken.”

I alle kristne er Kristus nærværende.

I nogen kristne er Kristus fremtrædende.

Men bare i nogle få kristne er Kristus regerende.

Hvad siger Romerbrevet kapitel 12 vers 1 at du skal gøre? : ”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.”

Svaret: Bring jeres legemer som et levende og et helligt offer.

Hvorfor? Vort legeme er et tempel for Helligånden.

Beslutning

At gøre Kristus til Herre er en afgørelse som vil have store konsekvenser for dit liv.

Jesus lægger ikke skjul på at det koster at følge Ham. Se Lukas Evangeliet kapitel 14: 25–33: Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem:  »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.  Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel.  Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt?  – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham  og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det!  Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind?  Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte.  Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.”

Hvilke betingelser stiller Jesus? – At vi skal give afkalde på alt vort eget.

Hvad anbefaler Han dig at gøre før du tager imod denne beslutning? Beregne omkostningerne. 28–32.

Håndtryk
Et løfte. – En aftale

Hvorfor er det vigtigt at du gør det? Svaret: Prædikerens Bog kapitel 5 vers 3-4: ”Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber! Indfri dit løfte!  Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det.

Når Jesus er min Herre er jeg en Jesu discipel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog