Hvad er Kristus Herre over?

Hvad er Kristus Herre over?

Jesus er Herre

Vores tema er et spørgsmål: Svaret finder vi i Romerbrevet kapitel 14 vers 9: ”Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende.”

Svaret er: Kristus er Herre over både levende og døde.

Næste svar finder vi i: Kollosenserbrevet kapitel 1 vers 16–17: ”I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.”

Gud er skaberen af himmel og jord

Svaret er alsidigt og dækker alt: Kristus har magt over: både himmel og jord, det synlige og det usynlige, troner og herkere, magter og myndigheder.

Det sidste svar finder vi i: Kollosenserbrevet kapitel 1 vers 18: ”Han er hoved for legemet, kirken.”

Jesus med et sværd af lys

Svaret er: Kristus er menighedens hoved.

Vi bør give Kristus den samme plads i vore hjerter, som Han har i universet.

Hvad er definisionen af ordet: Herre? – Hvordan har Gud ophøjet Kristus?

Svaret gives i Filipperbrevet kapitel 2 vers 9–11:  ”Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”

Svaret er: Han bliver ophøjet. Hvert knæ skal bøje sig. Hver tunge skal bekende.

Gud har ophøjet Jesus: Gud giver Kristus ære.

Kristus hanret til at være Herre: Hvorledes kommer dette til udtryk?

Se svaret i Johannes Åbenbaring kapitel 5vers 12: ”De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris.”

Svaret får vi i Åbenbaringsbogen: Kristus har ret til at være Herre fordi Han er værdig.

Kristus har magt, rigdom og visdom og styrke. – ære lov og pris.

Tilbedelse

Jesus Kristus er Herre over alt og alle. Han har altid været det og vil altid være det. Det er ikke alle som anderkender Jesus som Herre mens de lever; men det forandrer ingenting. Faktum er at Jesus er Herre. Alle vil en dag blive nødt til at indrømme det.

Det betyder at mennesket er Guds ejendom. Gud skabte mennesket og det betyder at Gud har patent på os. Jesus er vores mulighed for genoprettelse.

Hvordan er jeg blevet Guds ejendom? – Svarer finder vi i 1. Korintherbrev kapitel 6 vers 19–20: Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv,  for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med  legeme!”

Da kan vi spørge: Hvilken konsekvens burde dette have for dig? At elske Gud af hele sit hjerte, er at lade Gud få sin vej med mig. Villighed og lydighed til at følge Ham og gøre det som er bestemt for mig. En discipel af Jesus ærer og respekterer Jesus. Disciplene kaldte Jesus for: Mester. Ære betyder respekterer.

Du kan gøre Kristus til din Herre i dag, sådan at Han kan lede dig på sine veje og give dig et rigt liv.

Det er en beslutning du må tage: Tag en beslutning i dag: Jeg vil gøre Kristus til Herre fra og med i dag. Hver dag vil jeg fornye min beslutning ved at udføre Guds plan og vilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog