Et liv i modenhed!

Et liv i modenhed!

Hvilken indstilling har en moden kristen?

Svaret finder vi i Filipperbrevet kapitel 3 vers 13–16: ”Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude;  jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.  Således skal vi tænke, vi, der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer;  blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på.”

Ser fremad. Jeg har et mål.

Ved godt at jeg ikke har forstået alt; men jeg vil forsøge. – Jeg glemmer hvad der ligger bagude – jeg strækker mig mod det der ligger forude. – Jeg har fokus mod målet. – Jeg vil vinde sejrsprisen. – Det er det Kristus har kaldet os til og da vil vi tænke sådan.

Kommentar: Nogen tænker måske anderledes, og da vil vi bede Gud åbenbare det for dem; men vi vil fortsætte i samme spor uden tøven.

Hvad bør vi gøre medens vi venter på at tilbringe evigheden sammen med Kristus?

Svaret finder vi i 1. Korinterbrevet kapitel 15 vers 58: ”Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast, og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren.”

Klippe fast grund

Svaret er en opmuntring til os: Stå urokkeligt fast. Giv jer helt hen i arbejdet for Herren. – Slidet er ikke spildt i Herren.

Hvad kan motivere mig til dette? – Det at vide at mit slid for Herren ikke er spildt.

Hvordan kan jeg opleve åndelig vækst?

Vi finder svaret i to skriftsteder: 2. Peters brev kapitel 3 vers 18: ”men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen.”

En umoden lader sig rive med af alt muligt, vildfarelse, ukyndige og ubefæstede fordrejer skrifterne.

Nåde

En moden kristen vokser i nåde og erkendelse. Det har også vores kære broder Paulus skrevet til os.

Næste skriftsted: 1. Johannes brev kapitel 4 vers 16–17: ”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.”

En stærk og stabil Guds relation bevarer os i Guds kærlighed og da bliver vi i Ham.

Hvad siger Paulus når han ser tilbage på sit liv med Kristus?

Svaret finder vi i 2. Timoteus brev kapitel 4 vers 7–8: ”Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen.  Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig – og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.”

Jeg har stridt den gode strid. – fuldført løbet – bevaret troen.

Hvad ser Paulus frem til? Svaret: Retfærdighedens sejrskrans.

Alle som har glædet sig til Herrens tilsynekomst kan se frem til sejrskransen. Jesus har sejret for mig: Den sejr Jesus vandt er min sejr.

Vi skal forstå modningsprocessen med fire punkter:

  1. På vej mod modenhed. – Guds mål med os er at vi skal vokse og blive lig Kristus. Gud har frelst os fra syndens straf. Vi er nu inde i en kamp mod synden; men kan se frem mod en evighed med Kristus, fri fra synd.
  2. – Da du tog imod Kristus, blev grunden lagt for et liv med Ham. Du har – i Kristus – alt du trænger for at vokse som kristen.
  3. – Åndelig vækst ligner fysisk vækst. Det tager tid for Gud at forme dig. Gud vil at du skal kæmpe mod synd og stille dig helt til rådighed for Ham. En kristen skal følge Jesu eksempel, lade sig lede af Helligånden og leve i fællesskab med Kristus –  i tro og kærlighed.
  4. Et liv i modenhed. – En moden kristen får stadig mere af Kristi egenskaber. Gud glemmer aldrig den troendes arbejde og vil en dag lønne ham.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog