Frelst ved tro

Frelst ved tro!

Efeserbrevet kapitel 2 vers 8–9: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.  Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.”

Bibelen slår fast at vi bliver frelst ved tro. Noget andet er at det ikke stopper ved det. Vi fortsætter med at læse vers 10: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

Det vi skal forstå er at vi ikke kan frelse os selv. Frelse er at tage imod Jesus. Indgangen eller døren til Guds rige er Jesus. Når vi har taget imod Ham er vi frelst og bjærget for evigheden.

De gode gerninger vi præsterer i os selv kan ikke frelse os. Den eneste vej til Gud er Jesus. Når Han bor i vore hjerter gør Gud sit værk i os. Da bliver de gode gerninger vi gør, noget der er forud tilrettelagt. Det er noget vi vandrer i.

Håber du er taknemlig og vil tage imod Guds gave. Tænk på dit liv. Tak Gud for det Han gør for dig. Du kan glæde dig over de problemer og vanskeligheder du møder, for det betyder at Gud arbejder i dig, og er i fuld gang med at forandre dig til at blive mere lig Jesus.

Brug lidt tid på at takke Gud for hvad Han har gjort, fremdeles gør og kommer at gøre for dig.

Menneskets ydre er bare Guds ramme – det virkelige billede er det indre menneske, som Gud, den store kunstner, fremdeles former.

Skriftsteder som siger noget om din vandring som kristen.

Hvad siger disse? Romerbrevet kapitel 8 vers 4: for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.”

Gud gør noget nyt i mennesket: Lovens krav er opfyldte på grund af Jesus. Det vi bør gøre er at lade vores egen vilje fare og være lydig mod Ånden. Samarbejde med Helligånden. Det er det der hører det nye liv til.

Næste sted er 2. Korinterbrev kapitel 5 vers 7: ” – for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses.”

Selvom vi ikke kan se Jesus er Han virkelig og levende. Hemmeligheden er: TRO.

Efeserbrevet kapitel 5 vers 2: ”og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft.”  

Jesus elsker os og på samma måde bør vi elske Ham. Vi opfordres til at vandre i kærlighed.

Til sidst skal vi læse i 1. Johannes brev kapitel 2 vers 6: Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

Når vi lever for Jesus ønsker vi at leve som Ham. Jesus er vort forbillede.

Vi løser det mere i sammenhæng fra 1.Johannes brev kapitel 1vers 6 – 10: ”Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen; dette gamle bud er ordet, som I har hørt.  Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det, som er sandt i ham og i jer: mørket viger, og det sande lys skinner allerede.  Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket.  Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald.”

Mennesker i samfund med Gud

Mennesker uden samfund med Gud

Ønsker at leve som Jesus.

Lev i Ordet.

Lever i lyset.’

Kærlighed til mennesker.

Lever som de selv vil.

Lever ikke i Guds Ord.

Lever i mørket.

Kærligheden er kold.

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog