Fysisk og åndelig vækst!

Fysisk og åndelig vækst!

Vækst processen

På hvilke måder kan du sammenligne fysiskt og åndeligt vækst?

Svaret kan vi læse i Romerbrevet kapitel 6 vers11-13: Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.  Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.”

Vækst processen

Jeg skal se mig selv som død; men levende i Kristus. Det betyder at mit gamle liv bliver korsfæstet med Kristus. Mit gamle liv er død og borte. Det nye liv er livet med Kristus. Det er levende på grund af Jesu opstandelse.

Det er ikke længere mig der lever; men Kristus lever i mig. Det er Guds Ånd som oprejste Jesus fra de døde, som bor i mig. Derfor kan jeg leve og være stærk. Det er Guds Ånd der virker gennem mig. Det nye liv ledes af Helligånden.

Vækst processen

Jesu korsfæstelse baner vej for menneskets guddommeliggørelse.

Mennesket bliver delagtig i Guds indre liv. Denne delagtighed begynder på pinsedagen. Helligånden er hos hver og en noget personligt. Det gør det muligt for Gud at forme mennesketi sit  billede.

Gud blev menneske for at mennesket skulle blive Gud.

Vækst processen

Evangeliet har åbnet en uendelig horisont. Jesus blev gjort til synd. Han blev det vi er, for at skulle blive hellige og blive alt det Han er.

Når vi her taler om Gud i mennesket, menes der ikke noget overmodigt, for da er det kødets oprør.

Når vi taler om Gud i mennesket handler det om venskabens og kærlighedens forening. Denne forening beskrives som brud og brudgom. Foreningen er når de to bliver et i brudekammeret. Det er det du kan læse om i Højsangen. Højsangen er blandt andet en forklaring om brudens og brudgommens forening.

Vækst processen

Kærligheden kalder og den vil mere end blot redde hende ud af forvildelsen. Han vil forene sig med hende i venskab, når de to bliver et.

Guddommeliggørelsen er helliggørelsen  og betyder delagtig i guddommelig natur. – Mennesket har sin rod i det guddommelige. Mennesket er Guds skabelse.

Vækst processen

Vi kan ikke realiseres uden Gud. Forsøger vi i egen kraft bliver det religiøse former af  moral og undertrykkelse. ’

En humanist er uden Gud og leder os i hænderne på mennesket. Da er vi borte fra Gud. En kristendom med bare ret opførsel og præsteret perfektsionist savner evnen at skabe liv. Det er død religion.

Hemmeliggheden er guddommeliggørelsen – helliggørelsen. Begyndelsen = en ny skabning. Det nye menneske forvandles af Helligånden for at kunne leve et nyt liv. Forvandlingen er et tegn for verden. Et eksempel for verden.

Den nye begyndelse er som en opstandelse. Død med Kristus – levende med Kristus.

Spørgsmål og svar.

Hvad bør du holde for sandt om dig selv? – At du er død fra synden og levende for Gud. (v.11)

Hvordan bør dit forhold til synd være? – Lad ikke synden herske – adlyd ikke dets lyster.

Hvad må du ikke tillade? – Stil ikke dine lemmer til rådighed for synden.

Hvad bør du gøre? – Stil dig selv til rådighed for Gud.

Hvordan kan jeg tilegne mig disse vers? – Tage imod ordene og handle på det.  Høre Ordet gøre Ordet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog