Verdens visionen!

Verdens visionen!

Guds kærlighed til mennesket

Gud er interesseret i dig som enkelt menneske. Han er også optaget af hele menneskeheden. Gud har gjort sig afhængig af os for at bringe evangeliet om hans kærlighed til verden.

Ind for denne opgave kan vi føle os vældigt små, og vi kan med god grund spørge: Hvad kan jeg lille menneske gøre når vi ser verdens millioner af mennesker?

Det er jo noget af en mundfuld.

Guds plan

Svaret: Bibelen siger at vi kan gøre meget; når det gælder at hjælpe andre til at blive Jesu efterfølgere. Vi er er et vigtigt led i Guds plan for at nå verden med evangeliet.

 

Guds omsorg for verden.

Verdens visionen er at have hjerte for det Gud har hjerte for – verden. (-Dawson Trotman-)

Dawson Earle Trotman,

Blev født d. 25. Marts 1906 og døde d. 18. Juni 1956 var en evangelist og grundlæggere af Navigatørerne. Han var født i Bisbee Arisona. – Navigatørene er den norske avdelingen av en internasjonal kristen tverrkirkelig bevegelse, med arbeid i over 120 land. Bevegelsen arbeider i studentmiljøer, menigheter og forsamlinger, blant nyutdannede og ungdom. Navigatørene arbeider gjennom personlige samtaler, gruppearbeid, veiledning, lederopplæring, forkynnelse og seminarer.

Det mest kendte skriftsted i Bibelen er sandsynligvis Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” – Dette vers viser os tydeligt at Gud elsker verden.

Alle som fødes til denne jord er bestemt for en opgave i verden. Da Jesus blev født havde også Han en verdens opgave. Hvad var det for en opgave? Svaret henter vi i Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 12: ”Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«

Jesus sagde om sig selv, at Han var verdens lys. Ingen som følger mig siger Jesus skal vandre i mørke. Alle som følger Jesus har livets lys.

Det vi her opdager eller ser er at Jesus er verden lys. – Det var Hans opgave at lyse.

Hvad siger Jesus til os er vores opgave? – Svaret får vi i Mattæus Evangeliet kapitel 5 vers 14: I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.”

Missionsbefalingen er nok det stærkeste og mest overbevisende når det gælder verdensvision og mission.

Missionsbefalingen findes i alle fire evangelier: Mattæus – Markus – Lukas – Johannes.

  1. Mattæus evangeliet kapitel 28 vers 18-20: ”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,  og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«”
  1. Markus Evangeliet kapitel 16 vers 15-16: ”Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.  Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.”

Den der tror på Jesus og bliver døbt skal frelses. Den der tror på Jesus er reddet for tid og evighed.

  1. Lukas Evangeliet kapitel 24 vers 47-49: ”og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem,  og I skal være vidner om alt dette.  Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«”

Alle folkeslag skal høre evangeliet. Disciplene skulle begynde i Jerusalem. Det betyder at vi skal begynde derhjemme i byen hvor vi bor. Alt hvad der er blevet os lovet vil være os givet. Der er et men der skal opfyldes før det kan begynde. ….men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.

  1. Johannes Evangeliet kapitel 20 vers 21-22: ”Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!”

Jesu disciple blev udrustede med Helligånden. Det behøver vi også, fordi vi jo skal være effektive.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog