To gode eksempler

To gode eksempler!

De to gode eksempler jeg her tænker på er Jesus og Paulus.

Åndelig mad
Guds Ord.

Vi læser, lægger ud med et skriftsted fra Bibelen: Johannes Evangeliet kapitel 4 vers 34: ”Jesus sagde til dem: »Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk.”

Det er den helt rigtige forståelse af tjeneste. Jesus sagde det og gjorde. Jesus havde den fulde forståelse af hvad Guds vilje med hans liv var. Han gjorde det med glæde, og var tilfreds med det. Guds vilje er ikke altid en let vej; men det er den bedste vej.

Guds vej er den det bedste for mig. Gud vil da altid lede mig.

Johannes Evaneliet kapitel 13 vers vers 14–15: Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder.  Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.”

Fodtvætning

Når Jesus gjorde noget var det altid med det for øje at være et forbillede, et eksempel. Hvordan skal vi forholde os til dette vers vi her har læst? Der er ikke så mange kirker der foretager sig dette, at vaske hinandens fødder. – Vi kan forstå det som et synbol der betyder noget mere end bare en synlig handling.

I det Gamle Testamente var fodvask noget man gjorde for at vise gæstfrihed mod de besøgende. En tjener kom altid og viste gæstfrihed ved fodtvætning. Jesus gjorde det af to årsager: Det var skik og tradition; men det var også et symbol på at vise tjenersind. Jesus vaskede disciplenes fødder skærtorsdag, for at lære dem ydmyghed og tjenersind.

Fødderne er den nederste del af kroppen og betragtes dermed som den laveste del. Det betyder lav status, i forhold til andre kropsdele. Fodtvætning er en slags ablution. Det betyder faktisk at blive renset. Det har mest været en katolsk skik.

Ydmyghed indeholder også at betjene sine brødre og søstre. Jesus tog tjenerskikkelse på. Han blev en tjener på alle områder. Jesu liv sluttede med at Han gav sig selv. Jesus gav sit liv, som et soneoffer. Han gik i vort sted. Fodtvætning læser vi om i Bibelen, og det var i forbindelse med Jesu død og korsfæstelse.

Det var en skik kan vi læse om i 1. Mosebog kapitel 19 vers 2: og sagde: »Kom med hjem, og overnat hos jeres tjener, og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig.« De svarede: »Nej, vi overnatter på torvet.« ”

I 1. Peters brev kapitel 2 vers 21: Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: ”

Tjeneste

Vi er kaldet til at tjene hinanden; men først og fremmest at være en Guds tjener. Jesus er vort største eksempel. Han gav sit liv for os. Tjener sind er at gå i Jesu fodspor.

Hvordan kan jeg være et eksempel? – Svaret: 1. Timoteus Brev kapitel 4 vers 12: Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed.”

Man skal ikke lade nogen ringeagte sig. Både unge og ældre kan være et eksempel i: Tale – adfærd – kærlighed – troskab – renhed.

Paulus opfordrede andre til at følge hans eksempel: 1. Korinterbrevet kapitel 11 vers 1: ”Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!”

Disciple bliver ikke produceret i store mængder. De bliver dannet en og en, som et resultat af at nogen har taget på sig ansvaret med at udfordre og formane, undervise og vejlede, nære og opbygge en som er yngre end en selv.   J. Oswald Sanders.

John Oswald Sanders (17. Oktober 1902 – 24. Oktober 1992) var en af lederne af Overseas Missionary Fellowship i 1950’erne og 1960’erne.

Dødsdato: 24. Oktober 1992

Født: 17 Oktober 1902, Invercargill (er den sydligste og vestligste by i New Zealand)

Vi kan når vi kommer hjem og er alene spørge os selv, om der er noget hvor andre ikke skal følge mit eksempel? – Vi kan jo altid med Guds hjælp forbedre det.

 

 

Endnu en WordPress-blog