Eksemplets magt!

Eksemplets magt!

 

Eksempel

Dit eksempel er vigtig; hvis du ønsker at hjælpe andre. Det nytter meget lidt hvad du siger; hvis det ikke understreges af dit liv. Vi er altid et eksempel – godt eller dårlig.

Hvorfor er det vigtigt at være et godt eksempel?

Svaret finder vi i Mattæus Evangeliet kapitel 23 vers 3: ”Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger.”

Her var det de skriftkloge og farisæerne Jesus advarede imod: De gør nemlig ikke hvad de siger. Samtidig kræver de en masse af deres medmennesker, så at de bærer rundt på tunge byrder, som de ikke en gang selv vil bære. Det de gør, er bare noget de gør, for at mennesker skal se dem . De satser altid på at fremvise det ydre på en sådan måde at de fanger folks opmærksomhed.

Vi læser et andet svar i 1. Korinterbrevet kapitel 9 vers 27: ”Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.”

Her gjaldt det Paulus som satsede på at være et godt eksempel. Det er bedst at være autentisk, så at det folk ser, også er den jeg er.

Et kinesisk ordsprog siger: Dine gerninger råber så højt at jeg ikke kan høre hvad du siger.

Når vi læser om Paulus må vi indrømme at han var et godt eksempel for andre; i hvert fald i den tid hvor han var i tjeneste.

Den bedste form for magt er at være eksemplets magt. Det er når folk ser dig som troværdig og ægte.

Jeg ved godt og mange andre med mig oplever at eksemplets magt ikke har den samme effekt på folk som i tiden der ligger bag os. I forrige generation var det meget almindeligt, ja næsten nødvendigt at være et godt eksempel for nogen, som man så kunne lære noget af dig.

Naturtalent

Mange i dag tror de er naturtalenter fra fødslen.

Når vi taler om eksemplets magt er der ikke tale om idol dyrkelse. – Det er et forvirrende billede at bruge som et forbillede.

Det betyder også noget at børn har forbilleder i deres forældre ikke mindst; men der kan også være familie forbilleder, venners forbillede. – Det er vigtigt at det er gode forbilleder; for der er også nogen der vokser op med dårlige forbilleder.

Lærere og ledere opnår de bedste resultater; hvis de selv er gode forbilleder.

Der er mange bibelske forbilleder og to af de bedste kendte er vel Jesus og Paulus.

Jesus er vort næste eksempel – Hvilke områder var Jesus et godt eksempel? – Nu er vi nødt til bare at nævne et udpluk i svaret.

Mattæus Evangeliet kapitel 4 vers 19: ”Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.«”

Ja

Uanset fortiden, handler det om fremtiden som Gud kan påvirke. Det eneste der kræves fra vores side er at sige ja til Guds kaldet . Paulus var opdraget i den jødiske strenghed med loven i højsæde. Paulus var disciplineret og årsagen kan være barndommens strenge opdragelse. Jeg vil dog ikke opfordre eller anbefale strenghed i opdragelse, for det kan også ødelægge et barns fremtid.

Paulus var også et eksempel på nådens principper. Lad Gud få lov til at gøre sit værk i dig.

Jesus var et eksempel på at Han altid ville gøre sin Faders vilje. Markus Evangeliet kapitel 1 vers 35–37: Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér.  Simon og de andre skyndte sig efter ham,  og da de fandt ham, sagde de: »Alle leder efter dig.«

Jesus var et eksempel da Han stod tidligt op og Han bad. Jesu tjeneste var opfyldt ved bøn.

Jeg tror at mange af vore gode eksempler er grundlagt allerede i barndommen.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog