Paulus og de nye i troen!

Paulus og de nye i troen!

Paulus gjorde meget ud af at tage sig af de nye i troen.

Paulus
Barnabas

Der er fire skriftsteder der viser os dette: Det første er i Apostlenes Gerninger kapitel 15 vers 36:

”Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas: »Lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det.«”

Paulus var ofte på rejse. Han havde altid en anden med sig. Det er meget almindeligt i Bibelen at rejse sammen to eller flere. Her blev der uenighed mellem Paulus og Barnabas. Det var om en person som hed Johannes som blev kaldt Markus. Barnabas ville have ham med som tredje person. Det syntes Paulus ikke. Det havde han sine grunde til. Paulus mente han var for ustabil. Det førte til bitter uenighed. Deres veje skiltes. Paulus og Barnabas skiltes og gik hver sin vej. Årsagen syntes at være en bagatel som gjaldt en person. Barnabas tog denne Markus med. Paulus valgte Silas som sin følgesvend. Disse to blev velsignet og begav sig ud på en rejse til Syrien og Kilikien. Barnabas og Markus tog til Cypern.

Sådanne begivenheder fanst sted i Bibelen: Uenighed og brødre som skiltes ad.

Andet skriftsted læser vi i 1. Korinterbrevet kapitel 4 vers 14: ”Jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn.”

En tjener

Paulus så sig selv som en tjener. Han var apostel; men han så ikke sig selv som manden med den store betydningsfulde titel. Han ville ikke opdrage de nye i troen. Han så at de allerede havde en masse opdragere omkring sig til ingen nytte. Han så at de nye i troen havde brug for en far. Paulus så sin Apostel tjeneste som et kald til at være en åndelig far for de nye i troen.

Der er forskel på en opdrager og en far.

Det tredje skriftsted er 1. Korinterbrevet kapitel 4 vers 17: ”Derfor har jeg sendt Timotheus til jer, han er mit kære og trofaste barn i Herren; han skal minde jer om mine veje i Kristus Jesus, således som jeg lærer overalt, i enhver menighed.” 

Timoteus

Paulus sendte Timoteus til de nye i troen. Ham havde han tillid til. Han havde selv oplært Timoteus. Paulus var også åndelig far til Timoteus. Timoteus var forberedt på at når han nåede frem ville han møde lidt at hvert, blandt andet nogen indbilske typer. Der står ikke skrevet hvad sådanne typer indebærer af problemer for et fællsskab. Det var vigtigt at have en troværdig tjener som Timoteus med et godt overblik over denne indviklede situation. Paulus ville komme senere og så var der ligesom lettere at gøre noget ved sagen. Nogle gange kan det være nødvendig at sætte noget på plads, så at tingene vil lykkes i fremtiden. Det er vigtigt at bedømme retfærdigt og med Helligåndens indsigt. For at gøre dette muligt kan det være nødvendigt med en sund og sand bedømning af situationen, så at alt bliver gjort rigtigt og er til gavn for fremtidens atmosfære i fællesskabet. Indbildske typer kan forårsage stor ødelæggelse af et fællesskab.

De fjerde og sidste skriftsted vi læser er 2. Timoteus brev kapitel 1 vers 3: ”Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner, nat og dag.”

Paulus var stolt af Timoteus. Han får altid en god omtale i Bibelen af Paulus. Han var en god støtte for Paulus. En aposteltjeneste har også brug for en trofast tjener ved sin side, for at det skal lykkes.

Sådan er åndelig tjeneste. Det er sjældent one mans show. Paulus gav også ros til både Timoteus’ mormor og mor. Det var deres fortjeneste at Timoteus var blevet den tjener han var. Timoteus blev opmuntret af Paulus til at udvikle sin tjeneste. Den nådegave du har fået, lad den flamme op.

Hvad har en ny i troen brug for hjælp til?

Svaret er: 1. Frelsesvished. – Det er vigtigt at frelsesvisheden er grundlagt på Guds Ord. – 2. Disciplineret Daglig andagtsstund. Guds Ord. 3. Bønnen – 4. Bibelstudium. – 5. Kristent fællesskab. –  6. Nedskrivning eller at huske Guds Ord. – 7. Vidnetjenesten. (Vidnesbyrdet).

Du kan blive en åndelig far eller mor for en ny kristen, og se det som en af dine opgaver, at hjælpe en sådan med at vokse åndeligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog