En fornyelse af identiteten!

En fornyelse af identiteten!

Justere

Det kan blive nødvendig at justere ind imellem. Årene går også for en kristen. Livets begivenheder kan gøre os slidte.

Det gælder både enkelt personer og i menighedssammenhæng. Identitet er det fællestræk der kendetegner et fællesskab. Identitet er det der kendetegner personens motiver og selvopfattelse. Det er nødvendig at kende sin identitet, ellers ved man jo ikke, hvem man er.

Det er nødvendig også for gudstjenestens liv og sammenhæng, at der er et fællesskab der kendetegnes af Helligåndens værk.

I en menighed er vi forskellige personligheder, med forskellige aldre, erfaringer osv.

Menighedens liv er anderledes end i samfundet udenfor. Vore dages samfund er sekulariseret og pluralistisk. Det betyder at alle normer og værdier, såvel religiøse som moralske er relative. Når det er sådan, findes der en stor risiko for at identiteten forsvinder.

Menighedslivet bygger på Guds Ord. Identiteten præges af det vi bygger på. Når påvirkningen udefra verdenssamfundet gør sig gældende taber vi let den åndelige identitet. Det betyder at vi taber fodfæste i Kristus.

Identitet

Manglende identitet eller ødelagt identitet gør os uvidende og lunkne, ligegyldige. Vi mister den åndelige substans, og vi er ikke længre jordens salt

I stedet for at vi er en styrke og et svar til den sekulariserede verden, bliver vi en del af den. En menighed med identitetsproblem er også personer med identitets problemer.

Det betyder at vi ikke kan løse problemer der opstår; men i stedet bliver en del af problemet.

Skjult identitet

Når vi ikke ved hvem vi er i Kristus, da ved vi heller ikke hvordan vi skal leve, et Kristus liv som lyser i denne verden.

Når vi ikke ved som menighed hvem vi er, kan vi ikke fungere som Kristi Legeme i vort samfund.

Vi har brug for megen undervisning på dette store område, som hedder Kristus identitet. Det er måske ikke lige det vi foretrækker.

Identitet er for det første: Jeg begynder med mig selv. – Jeg må tage vare på min egen Kristus identitet. Fornye  og forstærke det.

Menighedens fællesidentitet er også vigtig; men den er afhængig af den personlige sundhed hos hver og en i fællesskabet.

Derfor er det vigtigt at have fokus på den personlige identitet.

Identitet
  1. Hvad er jeg/vi i Kristus! – 2. Korintherbrevet kapitel 5 vers 17: Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” 

Nye skabninger: Det har intet med det ydre at gøre. Det er noget der er sket i hjertet. Vi er nemlig nye skabninger i Kristus. Det er Helligåndens værk. Det er det guddommelige, der bygger det nye i vort liv. – Det er at blive velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Vi formår alt i Ham som giver os kraft. Det er noget helt andet end det gamle. Den nhye identitet kendetegnes af det guddommelige.

(At være elsket af Gud) – elsker Gud mig. – Jeg skal ikke være adskilt fra Gud; men være i Ham.

  1. Hvad du/vi har i Kristus! – Efeserbrevet kapitel 1 vers 3: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse.”

Når det gælder den enkelte person bør vi tage op undervisning fra bl.a. Paulus som beskriver meget om identiteten i Kristus. Romerbrevet kapitel 5–6. 8, Efeserbrevet 1–3 og Kolosensserbrevet 1–3. Vi skal tage det tilbage vi har mistet. Genoprette eller fornye vores Kristus identitet.

(Overbevisning) – (Velsignelse) – (Styrke) – (Fred med Gud) – (Evigt liv) (Frihed) – (Ingen fordømmelse) – (Udvalgt) – (Gjort levende) – (Arving) – (Et levende håb) – (En tjener i Guds rige) – (Tro)

Menighedens identitet er afhængig af at vi tager den stærke undervisning tilbage, både den fra Paulus og Peter som gives os gennem deres breve. Stå op og byg identitet. Den personlige åndelige vækst har brug for identitet. Menighedens vækst ligeså.

Skal vi forstærke enheden, samhørigheden, sundheden, det gode miljø. Svaret er:  Byg identitet.

  1. Hvad du/vi formår i Kristus! – Filipperbrevet kapitel 4 vers 13: Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”

Bibelstudier og prædikener har fået et dårligt rygte på sig. De er tørre og kedelige. Bibelundervisning skal være en fest. Et tilfælde at blive inspireret, opbygget. Bibelundervisning er at grave i Ordets enorme rigdomme. Helligånden vil åbenbare Ordet for mennesket og gøre sit værk i os. Det er at bygge identitet. Det er åndelig vækst.

(Helligåndens ledelse)

  1. Hvad du/vi skal blive i Kristus! – 1. Johannes Brev kapitel 3 vers 2: Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.”

Vi forstår nu at det fordybede studie af Guds Ord, leder os til fornyelse, både når det gælder genoprettelse af lederskabet og folket.

Bibel forankret forkyndelse fornyer og genopbygger vores identitet i Kristus.

Guds Ord fornyer vores bønneliv, overgivelse og tilbedelse.

(Høsttiden) – (Målet er: Det fuldkomne. Da er vi hjemme i herligheden)

Endnu en WordPress-blog