Undervisning til at grundfæste!

Undervisning til at grundfæste!

Vi fortsætter med efterarbejdet, som er det fortsatte arbejde; når det gælder at hjælpe nye til at vokse i troen.

Grundfæstet

Spørgsmålet: På hvilke andre områder ville du undervise og grundfæste de nye i troen?

Svaret findes i fem skriftesteder fra Bibelen.

Grundstenen

Markus Evangeliet kapitel 5 vers 19: Men det afslog han og sagde til ham: »Gå hjem til dine egne, og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig.«”

Svaret: Det du har oplevet: Del det med dine egne. Fortæl dem om alt det gode Gud har gjort for dig.

Lukas Evangeliet kapitel 9 vers 23: ”Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.”

Svaret: Efterfølgelse indeholder også at fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op.

Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 10: ”Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.”

Svaret: Kærlighedsbudet. – Det er meget enkelt, når vi elsker Gud, vil vi holde budene.

Filipperbrevet kapitel 4 vers 6: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.”

Svaret: Bekymre dig ikke. Bring dine forhold og ønsker til Gud.

Hebræerbrevet kapitel 10 vers 25: ”og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.”

Svaret: Frimodighed og udholdenhed. Vær trofast

Dele med andre

Guds plan er at dygtiggøre os, gøre os duelige.. Vi kan alle være med til at bygge Guds rige.

Der kan være noget der skal korrigeres i mit liv. Gud vil i sin kærlighed vise mig det. Vi kan hente inspiration hos hinanden; men vi kan ikke kopiere hinanden.

Er vi grundfæstede bevares vi i troen. Når livstormene kommer, når kriser kommer.

Guds skole varer hele livet.

Vi må gerne give os selv spørgsmål i forbindelse med vores vækst., som f.eks. Bliver Jesus forherliget gennem det som sker?

Stemmer det som sker med bibelsk erfarenhed.

Hvilken frugt ser vi i menneskers liv.

Vi behøver et godt og helligt mod, før at vi tør stole på Jesus.

Han vil gerne have frie hænder at komme til os på sine egen måde. Sådan som han selv vil.

Jesu egne disciple havde i den tid da Jesus gik sammen med dem i hverdagen, havde svært ved at genkende Jesus; når han åbenbarede sig på en helt anden måde end de var forberedt på.

Endnu en WordPress-blog