Vigtigt med pleje når det gælder de nyfødte!

Vigtigt med pleje når det gælder de nyfødte!

Nyfødt

Det som er en vigtig del af efter arbejdet er bøn. Det er vigtigt også at bede for de nyfrelste. Bøn/og forbøn er omsorg.

Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 9-12: Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje,  så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud  og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed.”

Forløsningen ved Kristus

Tak Fader i himlen.

”Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. ”

Intet er så vidunderligt både for personen selv; men også for menigheden; når det nye Guds barn vokser i troen: Vi beder om både ledelse og menighed, at de nye i troen må vokse i åndelig forståelse og indsigt, så at de forstår Guds vilje med deres liv. Når vi beder er vi også indstillet på at være der med vores pleje i form af hjælp og omsorg; men også beskytte dem fra uldven i føreklæder.

Vi kan kun som kristne gøre gode gerninger, når vi har forstået Guds planer, og har forstået også at leve Herren til behag.

Det vi vokser i er åndelig kundskab om Gud, hente kraft og styrke fra Ham som har al magt i himmel og på jord. – Det giver os en speciel udholdenhed og tålmodighed.

Vers 12 har specielt fokus på at ære Gud med taksigelse. Takke Ham for det Han gør i vore liv. Han vil bliver fundet duelige til tjeneste i Guds rige. Takke Gud for tilliden Han har til os. Vi er betroet forvalterskab af arven.

Evigt liv

Noget mere vi kan læse er i 1. Johannes Brev kapitel 5 vers 11-13: Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn.  Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har Guds søn, har ikke livet.”

Bøn og forbøn

 ”Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv.”

Guds åndelige børn

Hvad var årsagen til at Johannes skrev til sine åndelige børn? – Det tror jeg er skrevet på grund af bøn og forbøn. Det fører til handling; når vi beder. Her var det at overbevise og styrke børnene i deres tilhørsforhold til Gud. Det hjælper dem til frelsesvished.

Der findes også en fjende som vil ødelægge menigheden og de Jesus troende. De nye i troen er ekstra udsatte. Der findes også falskhed, og en antikristlig ånd, som vil stjæle  friheden fra Guds børn.

Hvorfor er det vigtigt at hjælpe nye kristne på dette område? Svaret: Fordi det gælder deres fremtid, deres udvikling og vækst.

Livet i Guds rige byder på en hel anden livsstil end det tidligere liv i verden. Nye skabninger er forvandlede skabninger som hele tiden fornyes og gøres duelige til ære for Gud; men også til gavn og glæde for Guds barnet.

Til afslutning et par skriftsteder til opmuntring for den nye Jesus troende. Alt det der opmuntrer den nye, kan også være opmuntring til en gammel kristen.

Lovsang og tilbedelse

Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 16: Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.”

Guds Ord, undervisning og salmer, hymner og åndelige sange. Det er faktisk det vi gør på en gudstjeneste. Vi kan synge vores tak med hjertet til Gud.

Mælk

Det sidste skriftsted: 1. Peters brev kapitel 2 vers 2: ”og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse.”

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog