Helligånden er Gud!

Helligånden er Gud!

Åndens vind

Tre Skriftsteder i Bibelen bekræfter overskriftens gyldighed. 1. Mosebog kapitel 1 vers 2: ”Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.”

Et andet Skriftsted: Salme 139 vers 7-12: ”Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast. Siger jeg: »Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig,« så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.”

Et tredje Skriftsted er 2. Korintherbrev kapitel 3 vers 17-18:  – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed.  Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.”

Helligånden har mange navne i Bibelen. Talsmanden, Sandhedens Ånd, Jesu Ånd, Guds Ånd.

Guds velsignelse

Guds Ånd var med fra skabelsens morgen. Det er en virkelig sandhed. Det bliver et faktum for den udviklede forsker at hver og en af alle processer er logisk. Det vil igen sige at det hele er bygget op efter en plan, som havde et brugbart formål. Alt sammen er til glæde og velsignelse for alle levende væsener. Alt er perfekt konstrueret og på en uforklarlig måde sat i forhold til hinanden. Logikken siger os at det må være noget andet skabende som står bag.

Gud er et vidne til alt hvad vi gør. Han ser alt og ved alt om os. Hvem kan leve med altid at blive overvåget? Ind for Gud er vi gennemskin lige. Heldigvis er Gud mere end det: Han er også Ydmyg, Vis og Barmhjertig.

Gud kender alle vore svagheder. Han har fulgt os lige fra starten;

Gud vidste om os selv inden vi blev født

selv da vi var i mors mave, vidste Han om os. Intet er tilfældigt; alle vore dage er bestemte og talte. Gud ser helheden i vores liv.

Helligånden har alle Guds egenskaber. Han er allestedsnærværende.

Det er kødet som styrer verden og dig og mig. Kødet lyder hverken eller loven. Kødet gør kun hvad det selv vil. Vi længes efter den virkelige frihed. Frihed betyder ikke at vi kan og skal gøre hvad vi selv vil. Det er den frihed Djævelen lokker med og den frihed fører ind i bundenhed og slaveri.

Noget andet er det med den frihed som Kristus har vundet til os. Frihed betyder en god samvittighed. Vi er ikke bange for fremtiden, for vi er frelste og reddede for evigheden. Vi har fået evigt liv. Er fri fra fortabelse og håbløshed. Helligånden er vores beskytter og hjælper.

Hvordan skal det lykkes os at få en rigtig god og opbyggelig åndelig samtale? Det skal jeg sige dig: Når det du siger kommer fra det allerinderste sted i dit hjerte.

Vi kan aldrig give mere til andre end vi selv har oplevet. Den allerførste kontakt med Helligånden får vi den dag vi bliver født på ny. (frelst) Det er Guds Ånd der føder os på ny.

Pinseoplevelsen er det du læser om i Apostlenes Gerninger hvor Jesu disciple blev døbt med Helligånden. Jesus sagde til dem, at de skulle blive i Jerusalem indtil de havde fået kraft fra det høje. Helligåndens kraft disciplene oplevede. Vi udtrykker det at blive døbt med Helligånden. Her begynder dit nye liv. Nu kan du tjene Gud i Åndens nye liv.

Der er noget der hedder åndelig uddannelse: Du ved hvordan det er i vore dage. Vi vil begynde fra det øverste trin på stigen. Alle prædikanter vil være kendte og store succesrige. Berømte, velstående og populære. Mange har det i hvert fald sådan. Det får man i hvert fald ofte indtryk af. – Men der er altid en begyndelse. Skal vi sige: Det er en slags aftale med Gud.

Man forventer at Gud vil begynde når du er ung og frisk. Nogle gange er det først når du bliver slidt og hurtig træt. Der findes noget der hedder læretid. Det er ikke på universitet du skal. Nej, Helligånden er den bedste læremester du kan få.

Det er nødvendig med hunger efter mere af Gud. Studere Guds Ord. Det vi forstår af Guds Ord er ikke bare tilfældigheder. Det åbenbares af Helligånden.

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog