Ordets betydning for vores kristenliv!

Ordets betydning for vores kristenliv!

Lad os læse i 2. Timotheus brev kapitel 3 vers 16-17: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.”

Hvad er det vi læser i disse vers?

Bekræftelse

Det fortæller os at Guds Ord ikke er som almindelige ord. Det er anderledes. Det er guddommelige ord, det er skabende ord. Det er brugbart til undervisning. Det er et bevis ved at bekræfte det som ordet nævner. Det er vejledning. Det er til opdragelse. Helliggørelsens under ligger i vores frelse. Guds plan er at vi skal vokse til mandsmodenhed.

Regn og sne

Guds Ord sammenlignes med regn og sne. Det kan vi læse om i Esajas Bog kapitel 55 vers 10.11: For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”

Livet igennem vil du opleve meget som bekræfter at Guds Ord er pålideligt og tilstrækkeligt. Dette er dog ikke det vigtigste grundlag for at have Guds Ord som autoritet. Det egentlige grundlag ligger i Bibelens forfatterskab. Det er Guds Ord og derfor har det autoritet.

Ønsker du at få større tillid til Guds Ord? Søg da at blive bedre kendt med forfatteren – Gud. Din  forståelse af Gud og din tillid til Guds Ord har nøje sammenhæng med hverandre.

Endnu en WordPress-blog