Tag-arkiv: fiasko

Angsten for at fejle!

Angsten for at fejle!

Noget ændrer sig i vor tid, et paradigmeskifte. Grunden til det, er de problemer vor tid løber ind i. Vi må gerne tage vore forberedelser og være klar til at tage forandringen op; når det kan være med til at gøre det godt som er blevet skidt.

Vi har i mange år kørt det hele for hårdt, så det at fejle er en fiasko. Perfektionismen har trængt sig ind i samfundet; men ikke bare der. Det samme er tilfældet i kirken. Alle holder øje med hinanden, og den der fejler bliver lynchet. Generationen før os, og i nogen grad også den generation der lever nu, har kunnet bearbejde den slags mobning, i de fleste tilfælde uden mén; men der er overfladeskrammer der spøger af og til.

I den opvoksende generation, og den kommende ses der en anden tendens. De får angst og er helt lammet i mange tilfælde. De tør snart ikke hverken tale eller handle. Studierne gør dem bange. Frygten for at gøre fejl stresser unge af i dag. Presset er blevet for hårdt, ikke bare for enkelte; men flere og flere presses, og tilkendegiver deres usikkerhed. Det er mest blandt studerende den slags angst forekommer.

Det betyder dårlig trivsel, og frygten for at blive dømt af andre. Det bliver usundt når frygten holder nogen tilbage. Mange mener at når de får modstand eller bliver misforstået, så er der noget galt med dem.  Det gør mange nervøse og syge. Det gør økonomisk ondt på både mennesker og samfund.

Der er en “in” bølge som har taget fat blandt unge. De kræver retten til at fejle. De vil ikke være med på ræset. Det har altid været sådan, at det er gennem fejl vi lærer. Forretningsmænd konstaterer at de sjælden lykkes første gang. Mange mislykkes ofte hele to gange; før de konstaterer, at tredje gang er lykkes gang. Helt ind i sports verdenen er der nogen der kræver deres ret til fejle, uden at det skal give dem problemer. Det handler om sports træning og ikke kun om medaljer.

Ambitioner skal dæmpes så at de ikke ødelægger trivslen. Det er svært at lære noget under sådant et pres.

Nu skal der tages initiativ til at hjælpe, så at vi forebygger psykiske sygdomme.

Hvordan kan vi takle modgang og forebygge psykiske udfordringer, før de bliver behandlingskrævende.

Der er allerede mange som har brug for behandling. Vi skal forebygge i stedet for at diagnosticere. Det er nødvendigt at se det vigtigste og være opmærksom på den sociale trivsel som påvirker hele den mentale tilstand.

Hvordan har vi det i dag med autoriteter? – Hvordan opfører man sig i gruppearbejde?

Noget andet for vor tid er: En mands showet er forbi. Teamarbejdet er den nye tendens.

Grundårsagen til paradigmeskifte er, at autoriteter har misbrugt deres magt. En autoritet skal ikke fratage andre deres personlighed; men lære fra sig og opbygge, finde nye talenter der får lov til at udvikle sig. Se ikke andres udvikling som en trussel for din egen karriere. Hvem skal tage over efter dig?

Et paradigmeskifte er noget der sker; når en bestemt tendens overdrives. Succes og karriere er ikke i sig selv skadelig; men vejen dertil kan blive for presset af andres attituder og opførsel.

Vi skal ikke kvæle hinandens muligheder, ved at modarbejde så intens, at vi næsten slår vores omgivelser ihjel, og gør dem chanceløse. Et paradigmeskifte rettet op på den slags.

Drømme

Bliv i sengenVi skal lære at slå vores drømme ihjel; fordi de fleste drømme er alt for store, og ubærlige i forhold til virkeligheden.

Det kan meget vel være at vi når et godt resultat; men alligevel ender med at føle at alt mislykkes. Det er fordi vores forventninger ikke overensstemmer med virkeligheden. Det er godt at drømme; men vi skal bare forstå at drøm er et og virkelighed noget andet, og fordi ikke alt lykkes, betyder det ikke at alt er en fiasko.

Vi planlægger os ofte benhårdt til fiasko som det hedder, fordi for os er succes placeret på et alt for højt niveau.

Det er godt bare at leve i friheden, fuldstændig fritaget fra angsten for fiasko. Får vi den negative følelse følger der forkastelse med. Den der sætter sig et mål, skal selvfølgelig være målrettet; men også have det forbehold, at måske ikke alt muligt; men uanset er intet den totale fiasko, og det behøver ikke at være den fuldkomne succes for at være godt. Et godt resultat kan opnås midt i det ufuldkomne. Andre menneskers negative bedømmelse behøver ikke at være det udslagsgivende. Det nogen ser som en fiasko kan når det ses med andre øjne være en succes. Fiasko følelsen kan føre til selvhad og fordømmelse. Dine bedste resultater og sejre kan let blive væk, i en negativ fiasko følelse. Det er ikke sikkert at vi opnår den succes vi har drømt om eller forventet; men vi har ikke nødig at føle os som fiaskoer og mislykkede af den grund. Se tilbage på dit liv, og du opdager at mange gode resultater er opstået på grund af din indsats. Der er nogen der vil se dig som en fiasko; men der er også nogen som ser dig som betydningsfuld og succesfuld. Lev ikke dit liv på følelser. De bedrager. Troen gør dig målrettet og holder et menneske oprejst. Gud deltager i dit liv både i gode og dårlige dage, både i medgang og modgang. Fiasko giver skamfølelse; men det er også ubegrundet, fordi du har gjort en indsats; selvfølgelig vil ikke alt lykkes; men der er intet så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi har alle brug for Guds nåde. Det er umuligt at leve et liv perfekt og fuldkomment.

Jeg vil med denne artikel gå imod tidsånden, og opfordre til at vi behandler os selv, og hinanden, på en ordentlig måde, ved ikke at se alt som en fiasko; fordi det ikke opfylder det vi havde forventet. Vi har skabt nogle vilkår for hinanden som er uholdbare. Du har nået rigtigt meget; men er alligevel ikke tilfreds med resultatet. Samfundet vi lever i har begrænset os med et håbløst ideal; som ingen kan nå. Vi opnår ikke glæde i vore relationer med hinanden fordi vi hele tiden lever i en illusion om hinanden. Den illusion som stiller krav til os giver os halve ægteskaber, halve relationer, halve liv.

Hvad er det vi søger? Er det fuld anerkendelse? Er det kærlighed?

Vi skal bare lære ikke at blive skuffede hele tiden fordi ikke alt går som vi havde forventet. Vi skal i stedet slappe af og sørge for at hver dag bliver en god dag, uanset hvad der sker, så findes der altid noget der er godt. Vi skal også huske at gøre noget som gør os selv og andre glade. Det giver overskud og en behagelig følelse af at noget lykkes. Vi skal ikke arbejde på ikke at blive fiaskoer; vi skal være frie af den følelse. Ikke alt lykkes; men det behøver ikke at være en fiasko. Succes er en illusion som aldrig opnås. Det uperfekte vi har at byde fællesskabet har en værdi.

Du er vigtig