Menneskets indre tilfredsstillelse!

Menneskets indre tilfredsstillelse!

Menneske råber til GudMenneskets indre kan være svært at tilfredsstille. Hvordan og hvor får jeg mit hjerte fyldt op med velbehag og tilfredsstillelse som virkelig mætter og giver mening? Det er et ærligt spørgsmål og det kan besvares.

Svaret er enkelt; men måske ikke svaret vi bryder os om.

Din sjæls evige behov er, at du finder ind i livs samfund med Gud.

Der findes jo mange mennesker der mener at de ikke har brug for Gud; men der er også mange der har gjort den erfaring at de har brug for  Gud. Det menneske der ikke har brug for Gud er et sikkert bevis på at det tror alt for meget på sig selv.

Det menneske der finder ind til Gud i troen på Jesus, vil gøre sig en opdagelse som det ikke havde forestillet sig.

At møde Jesus er at opleve noget nyt!

At tro på Jesus betyder, at der fødes et nyt liv i vort indre – vi bliver født på ny.

Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 3: ”Jesus svarede og sagde til ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.”

Dette betyder at en ny skabning bliver til.

  1. Korinterbrev kapitel 5 vers 17: ”Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.”

I denne nye skabning er der født en hel ny lovsang.

Salme 40: vers 3-4: ”Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav skridtene fasthed, en ny sang lagde han i min mund, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og stole på Herren.”

Den nye skabning har fået helt nye interesser.

  1. Peters Brev kapitel 2 vers 2: ”Og som nyfødte børn higer efter Ordets uforfalskede mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse.”

Den nye skabning er kommet ind i en helt ny stilling.

Efeserbrevet kapitel 2 vers 4-6: ”Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os som før var døde på grund af vore overtrædelser – af nåde er I frelst. Ja, han har opvakt os med ham og givet os plads med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus.”

Den nye skabning er kommet til at tilhøre et helt nyt folk.

Efeserbrevet kapitel 2 vers 19-20: ”Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten..”

Hvordan møder vi Jesus? Hvordan bliver jeg født på ny?

Bibelen siger at den som søger skal finde. Den som beder han får. Den som banker på, for ham skal der lukkes op.

Gud finder vi gennem bønnen. Gud finder vi ved at tro på Jesus Kristus. Det er ved troen på Jesus Kristus at jeg bliver født på ny og bliver en ny skabning.

Bøn om hjælpBøn!

Kære himmelske Fader!

Jeg kommer til dig i Jesu navn.

Dine ord siger: Den som kommer til mig vil jeg ikke støde bort.

Så nu ved jeg at du ikke afviser mig; men at du tager imod mig, og jeg takker dig for det.

Du siger også i dit ord: Hver den som påkalder Jesu navn skal blive frelst.

Jeg påkalder dig Jesus, så nu ved jeg at du har frelst mig.

Du siger også i dit ord: Hvis jeg bekender med min mund, at du Jesus er Herre, og ligeledes tror det i mit hjerte, så skal jeg blive frelst.

Jeg tror i mit hjerte at Jesus Kristus er Guds Søn. Jeg tror at Han døde for mig, at Han tog al min synd på sig. Jeg tror at Jesus Kristus opstod fra de døde og lever i dag.

Jeg er retfærdiggjort fordi jeg tror af hele mit hjerte.

Jesus Kristus jeg har modtaget dig i mit hjerte og jeg er frelst. Tak at du har tilgivet mig alle mine synder.

Tusind tak Gud!