Forrige uge

 

Hvad koster det at være en Jesu discipel?

Spørgsmålet udløser et andet spørgsmål: Hvad udfordrer Jesus dig til at tænke over, dersom du ønsker at være Hans discipel?

Nu skal vi hente svaret i Lukas Evangeliet kapitel 14 vers 28-32: ”Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt?  – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham  og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det!  Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind?  Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte.”

Beregninger

Det er vigtigt at jeg ved hvad det hele går ud på. Når jeg tager beslutningen  om at være discipel, må jeg også forstå hvad det indebærer at være en discipel. Der er omkostninger forbundet dermed. Jeg vil jo også gerne fuldføre opgaven der følger med.

Et andet spørgsmål der også udløses: Hvad koster det at være en Jesu discipel?

Lukas Evangeliet kapitel 9 vers 57-62: Efterfølgelsens vilkår.

”Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham: »Jeg vil følge dig, hvor du end går hen.«  Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.«  Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.«  Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.«  Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.«  Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«”

Jesus forklarer her hvad det koster at være en discipel.

Hvad går det ud på?

Der er meget der skal overvejes og tages stilling til før en endegyldig beslutning.

Mange siger at de vil følge Jesus igennem  tykt og tyndt; men når det virkelig gælder er det hel andre ting der optager dem.

Mange har også et romanstisk billede af at være en Jesu efterfølger. En forestilling som er helt forkert.

Det er ikke romantisk

Det er ikke altid rosenrødt og lykke det hele. Det kan betyde afsavn at følge Jesus.

Det kan også medføre ubehageligheder.

Vi slutter af med Romerbrevet kapitel 12 vers 1-2: Her taler  vi om: Åndelig gudstjeneste.

”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.  Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Tilbedelse

Hvad betyder det der står i verset? bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag.”

Det Paulus skriver her er også vigtigt i vor tid. En gudstjeneste er at samles om at tilbede og ophøje Gud. Bringe os selv til Ham. Vi tilhører Ham. Jesus har frelst os, og genforenet os med Faderen. Vi kan stå frem for Hans åsyn med rene hjerter på grund af Guds nåde og barmhjertighed.

Vi kunne have brugt vores liv på noget andet f.eks. egne planer. Nu må vore egne planer vige til fordel for Guds vilje og planer. Vi må prioritere noget fra på grund af at Gud har brug for dig et andet sted; end mange forventer.

Familien kræver sit, arbejdet sit. Gud kommer måske slet ikke i betragtning, fordi der er så meget andet som også skal passes.

Man kan ikke bo i en bestemt by; hvis Gud har brug for dig et andet sted.

En sætning som er vigtig: Lad ikke min vilje ske; kun din.

 

Endnu en WordPress-blog