Tre hovedegenskaper for discipelskab!

Tre hovedegenskaper for discipelskab!

Del 3

Frugttræ

 

Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 8: Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.

 

 

Egenskap nummer 3: Frugt

Frugt indebærer: Faderens herliggørelse.

Alle Jobs i samfundet stiller krav. Sådan er det også med en discipel af Jesus. En lærling – en elev bliver oplært.

Jesus er Mesteren. Han vil lære os at gøre Hans gerninger. Han vil lære os at udfylde vores plads, at blive til det Gud har bestemt.

Han kræver ikke fuldkommenhed eller perfektionisme.

Nej! – men vi bliver nødt til at være motiveret. Indstille os på at ville.

Nu taler vi om lærevillighed. Jesus vil have efterfølgere som er ansvarsbevidste og villige til at lære.

Jesus selv var Søn af Gud. Han lærte af sin Fader alt den tid Han levede her på jorden.

En discipel behøver vejledning. Guds Ord er vigtigt. Omgås med Mesteren. Blive mere lig Ham. Det er helliggørelsesprocessen.  Det er det der menes med åndelig vækst.

Hvorfor er det vigtigt at modtage vejledning?

Vi læser om det i Ordsprogenes Bog kapitel 15 vers 22: ”Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd, med mange rådgivere lykkes det.”

Frugt

Her er der tale om en gruppe som hjælpes ad. Vi har alle i gruppen forskellige erfarenheder og evner. Derfor er det en god måde at bygge på. Når vi lytter til hinanden og lærer af hinanden.

Et andet bibelvers fra Ordsprogenes Bog kapitel 19  vers 20: ”Lyt til råd, og tag imod belæring, så ender du med at blive vís.”

Visdom kommer ikke af sig selv. Det er noget vi må lære.

Vers 27: ”Hold bare op med at lytte til belæring, min søn, så forvilder du dig bort fra kundskabs ord!”

Vi kan som mennesker have mange planer; men skal vi lykkes må vi lære at beslutte sammen med Gud.

Jesus sagde i sin bøn, da Han stod overfor det der var højdepunktet i Hans liv: Ske ikke min vilje; men din.

Mattæus Evangeliet kapitel 26 vers 39: ”Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad: »Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog, ikke som jeg vil, men som du vil.«”

Tabel for en discipels egenskaber:

  1. Sandheden (Lyset)
  2. Kærligheden (Det nye bud)
  3. Frugt (Faderens herliggørelse)

Et liv i tjenste – En kristen

Endnu en WordPress-blog