Tre hovedegenskaper for discipelskab!

Tre hovedegenskaper for discipelskab!

Del 2

Der findes tre hovedegenskaber hos en discipel. Bekræftelsen finder vi i Bibelen.

Johannes Evangeliet kapitel 13 vers 34 – 35: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.  Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«”

Kærligheden.

Kærligheden

Egenskap nummer 2: KÆRLIGHEDEN.

Kærligheden indebærer: DET NYE BUD.

Man kan også sige det sådan at det sammenfatter de ti bud.

De ti bud

Lad os læse om de ti bud i Bibelen og se hvad det går ud på: 2. Mosebog kapitel 20 vers 1-21: ”Gud talte alle disse ord:  »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

Du må ikke have andre guder end mig.

Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.  Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;  men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Husk sabbatsdagen og hold den hellig.  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal;  men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. 

Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. 

Du må ikke begå drab. 

Du må ikke bryde et ægteskab. 

Du må ikke stjæle. 

Du må ikke vidne falsk mod din næste. 

Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

 Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimtene og hornklangen og så bjerget hyllet i røg. Da rystede de og blev stående på lang afstand,  og de sagde til Moses: »Du skal tale til os, så lytter vi; men Gud må ikke tale til os, for så dør vi.«  Men Moses sagde til folket: »I skal ikke være bange! Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder.«  Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var.”

De tre første er kærligheden til Gud. Vi ønsker som Guds børn at ære Gud, derfor giver vi vores liv til Ham. Vi ærer Gud, ophøjer og takker Ham, tilbeder og lovpriser Ham af et ærligt og oprigtigt hjerte.

De næste 7 bud handler om min næste.

Derfor er det at Jesus siger at kærligheden er det nye bud. De ti bud har overskriften: Kærlighed til Gud. Kærlighed til mennesker.

Det nye bud

Jesus viste kærligheden til sine disciple i praksis ved at vaske deres fødder.

Hvad symboliserer det? Kærligheden skal være oprigtig.  Romerbrevet kapitel 12 vers 10:

Livet efter Guds vilje!

”Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode.  Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse.”

Hvad betyder det? Respekt – anseelse – omdømme.

Jesus er vort store eksempel. Johannes Evangeliet kapitel 13 vers 13-14: I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg.  Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder.”

Besøg de gamle på plejehjemmet. – hjælp de unge med alle deres spørgsmål om livet. – Hjælp de syge og svage.

Jesus sagde dette kort tid før Han blev taget til fange og korsfæstet.

Jesus foudsiger også Peters forræderi. Sinon Peter lærte meget på den hårde måde: Peters selvsikre kommentar blev ikke modtaget af Jesus: Vers 36-38: Simon Peter sagde til ham: »Herre, hvor går du hen?« Jesus svarede ham: »Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig.«  Peter sagde til ham: »Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig.«  Jesus svarede: »Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig tre gange.”

Jesus viste at alle ville svigte Ham når det virkeligt gjaldt.

Peter lærte sig sin lektie. Han blev brudt. Hans selvsikkerhed blev forvandlet til afhængighed. Uden mig siger Jesus, kan I slet inget gøre.

Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 5: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

 Tabel for en discipels egenskaber:

  1. Sandheden (Lyset)
  2. Kærligheden (Det nye bud)
  3. Frugt (Faderens herliggørelse)

Endnu en WordPress-blog