Tre egenskaber for discipelskab!

Tre egenskaber for discipelskab!

Del 1

Der findes tre hovedegenskaber hos en discipel. Bekræftelsen finder vi i Bibelen.

Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 31: ”Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple,”

Jesus taler til jøderne; men det samme siger Han til os!

I dette vers taler Jesus om noget vi skal lære: Det er discipelskab, at lære.

Hvad er det vi skal lære? – Svaret er: Vi skal lære at kende sandheden. Jesus gør opmærksom på at uden sandheden er vi bare religiøse mennesker med en masse overlevering. Det afslørende bevis på en religiøs person er: Mundhuggeri, diskusioner, ordkløveri, angriber andre med en synspunkter, love og kirkelære.

Sandheden

Egenskab nummer 1: SANDHEDEN!

En discipel lever ikke i et kirkesystem. Det er faktisk åndelig terror, og det slår en discipel ihjel. Religiøsitet er slaveri. Jesus taler om at leve i frihed.

Frihed

Sandheden gør jer frie. Guds ord lærer os sandheden og sandheden er Jesus selv. Jesus siger om sig selv: Jeg er Vejen – Sandheden – Livet.

Religiøsitet binder – Sandheden gør fri.

Jesus var ofte i modvind hos jøderne: De ville slå Ham ihjel. De var så fyldte med religiøse forestillinger så alt hvad Jesus sagde skabte konflikt. De havde ikke lært at kende: Sandheden. De viste ikke hvem Jesus var.

De var pumpet fulde af religiøs overlevering og viste alt om alt og alle. Når Jesus åbnede munden, og for den sags skyld senere også Jesu disciple og Paulus, skete det samme hvergang: Jøderne var imod.

Hvordan er det med os i dag? Kender vi Sandheden?

Jøderne kunne ikke tåle at høre sandheden. Jesus sagde de var trælle under loven. Det betyder ganske enkelt at de ikke havde forstået evangeliets budskab som sætter mennesket i frihed.

Jøderne sagde: Vi er Abrahams børn. Jesus talte dem imod og sagde: Jeg ved I er Abrahams børn; men I vil have mig slået ihjel. Jeg er SANDHEDEN og I vil slå mig ihjel.

Jesus fortsatte: I vil slå mig ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer.

Vers 36: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” 

Kirkeregler skal være i overensstemmelse med Guds Ord.

Religiøsitet er ligeså stor en katastrofe som synden. Jesus siger at en træl ikke er frigjort fra synden.

Årsagen er: De kender ikke SANDHEDEN.

Sønnen (Jesus Kristus) bliver i hjemmet for evigt. En træl er ikke en del af hjemmet. Det er en slave der er ansat og skal underlægges en masse husregler. Sønnen i huset bliver der altid.

Guds menighed består af Guds børn. Sønner og døtre, fædre og mødre. De er ikke trælle. Menigheden er bruden som brudgommen Jesus en dag vil hente til Lammets bryllup i de himmelske sale.

Jesu brud kender SANDHEDEN. De er Guds frie børn. De er rensede fra al synd. De har rene hjerter på grund af Jesu fuldbragte værk på korset.

Menigheden er Guds åndelige folk. Et frigjort folk som hører Herren til.

Du kan fortsætte på egen hånd med at læse om diskusionen mellem Jesus og jøderne. Læs hele kapitel 8.

Jesus slutter af med at sige: Jeg er sandheden. – Jeg er lyset.

Lyset

Evangeliet lyser ind i vores mørke syndige verden. Mennesket er ødelagt af dette fordærv. Vores redning er Guds Søn. Jesus Kristus har taget alle vore synder på sig, da Han døde på korset. Det er vores frelse når vi tager imod denne gave. Frigørelsens gave – Guds gave til mennesket.

 Tabel for en discipels egenskaber:

  1. Sandheden (Lyset)
  2. Kærligheden (Det nye bud)
  3. Frugt (Faderens herliggørelse)

 

 

 

Endnu en WordPress-blog