Jesu definition!

Jesu definition!

Jesus på gaden

Lukas Evangeliet kapitel 14 vers 25-33: Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte sig til dem og sagde: »Enhver, som vil være min discipel, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og sine børn, sine brødre og søstre – ja, højere end sit eget liv. De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple.

Har I beregnet omkostningerne? Hvis nogen tænker på at starte et byggeri, sætter de sig så ikke først hen og regner ud, om de har penge nok til at gøre det færdigt? For hvis de lægger grunden uden at kunne bygge færdig, så vil alle, som ser det, gøre nar af dem og sige: Se! De begyndte at bygge, men kunne ikke gøre det færdigt.’”

Eller hvilken konge tør kaste sig ud i en krig uden først at have drøftet med sine rådgivere, om han med sine 10.000 mand er stærk nok til at slå de fjendtlige styrker på 20.000 mand? Og hvis han indser, at det ikke kan lade sig gøre, sender han folk ud for at forhandle om fredsbetingelser, mens fjenden endnu er langt borte.

På samme måde,« sluttede Jesus, »kan I ikke være mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, om det så er alt, hvad I ejer og har.”

Her får vi forklaret hvad discipelskab er. Det er lysende klart at disciplin er nødvendig for en discipel. De fleste siger om en person der har disciplin, at han er mærkelig og underlig. Åndelig vækst er ikke muligt uden disciplin. Det er nødvendig at have en dagsorden, ellers forsvinder tiden, og det du skulle gøre for at udfylde din plads nåede du ikke. Mange mennesker forstår ikke andres grænser netop fordi de mangler disciplin.

Hovedkulds

Ingen kan springe hovedkuls ud til sine opgaver og tro at han lykkes. Forberedelse og disciplin er det der skal til.

En Jesu discipel har fokus på Jesus. Første prioritet er Jesus. Verset 26 siger: at en discipel sætter Jesus højere end alt andet. Selv familien, far og mor, ægtefælle og børn, brødre og søstre er på andre pladser. Selvrealisering dræber discipelskab. Jeg skal elske Jesus højere end mit eget liv. Det er sådan Jesus beskriver discipelskab. Søg først Guds rige, så kommer alt det andet bagefter.

Alt for meget andet vil stjæle tiden fra dig, og det som du skulle gøre blev aldrig til noget.

Jesus siger det rent ud: (Vers 27)  ”De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple.”

 Man må sætte sig ned og beregne omkostningerne. Det er ligesom at bygge et hus. Ingenting kommer af sig selv. Det lykkes ikke hvis jeg ikke forbereder mig og beregner vilkårene. Halvfærdiggjort arbejde er ikke at blive færdig. Målet er at nå frem til at: Det fungerer. Det lykkes.

I vers 33 gentager Jesus betingelserne for discipelskab: ”På samme måde,« sluttede Jesus, »kan I ikke være mine disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, om det så er alt, hvad I ejer og har.”

En discipel er forvalter. Mesters velsignelse er al den himmelske verdens åndelige  velsignelse. Mesteren siger: Alt mit er dit. Jesus har fået al magt i himmel og på jord. Derfor behøver vi ikke at eje noget, for Mesteren står for udrustningen og væksten.

En discipel er en lærling. Uddanelsen varer hele livet. Det er Guds skole hele livet.

Der medfølger både handlinger og holdninger i discipelskab.

Endnu en WordPress-blog