Et liv i tjeneste!

Et liv i tjeneste!

En kristen i vækst.
Giv det videre.

 

Mattæus Evangeliet kapitel 10 vers 8b: ”I har fået det for intet, giv det for intet.”

Gode ord

Dette er de kristnes sande ånd. Gud vil at vi skal give videre til andre, det som Han giver til os.

Når du studerer Guds Ord vil du opdage at meget af det som opbygger dig selv også kan være til hjælp for andre.

Du vil finde ud af at Ordet bliver til endnu større udfordring og opmuntring for dig selv idet du giver det videre.

Sæt dig for at dele Ordet som du selv får med andre så snart som muligt, når Gud har vist dig noget nyt.

Helligånden bruger ofte nyoplevede velsignelser for at udfordre og opmuntre en anden kristen – eller vække en vantro sådan at han får se sit behov for Kristus.

Kollosenserbevet kapitel 3 vers 16a: ”Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden…”

Dele Guds Ord

Det er for at hjælpe andre at Gud inspirerer dig. På den måde får andre også muligheden for en god start.

Som kristen har vi en stor opgave: Det er et vigtigt led i Guds plan for at nå mennesker med evangeliet. Gud ønsker at enhver troende skal være discipel.

Dette indebærer disciplin, lærevillighed, tjemersind og lydighed.

Et spørgsmål som Bibelen vil besvare er: HVAD ER EN DISCIPEL?

Ordet discipel betyder elev. Sokrates havde disciple  – Johannes Døberen havde disciple.

 Dette var personer som tog imod undervisning, og var tilhængere af sin Mesters lære. En discipel af Jesus indebærer meget mere end at være tilhænger af Hans lære. Jesus kræver fuld og helhjertet overgivelse af dem som ønsker at følge Ham.

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog