Forberedelse

Forberedelse!

Lære

Villig og motiveret til at lære. Selv Jesus var stadig optaget af at lære. Han var i templet hvor Han lyttede og stillede spørgsmål. En anden gang læser vi at Han var i samtale med nogle af sine disciple. Her sagde Han: Lær af figentræet. Selvom Han var Gud Søn lærte Han lydighed af det Han led. I al den tid Jesus levede tog Han imod lærdom og det må da være et eksempel for os at følge efter.

Man kan ikke udtænke Guds plan med sin egen naturlige forstand, og man kan heller ikke forstå hele planen på en gang; men sådan lidt efter lidt, efterhånden som man ledes ind i det Gud vil.

Ofte fortæller Gud kun brudestykker af sin plan, for ellers ville vi

Tænke

ikke kunne rumme helheden.

Johannes Evangeliet kapitel 16 vers 12: Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu.”

Det er bedst at overlade alt til Gud, og beslutte sig for at adlyde Ham skridt for skridt, da vil Han gennemføre planen når tid er inde.

Alting har en tid.

Tid

Prædikerens Bog kapitel 3 vers 1: Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.”

Bibelen siger videre: Hebræerbrevet kapitel 12 vers 1: Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os,”

Livet under Guds faderlige opdragelse

Faderlig omsorg

Man kan med god ret spørge: Vil tingene overhovedet ændre sig – jeg har været i forberedelsestadiet i meget lang tid, vil det nogensinde blive anderledes?

Bare hold ud. Fortsæt med at stole på Herren af hele dit hjerte.Prøv ikke at udtænke hvad Gud vil gøre for at opfylde sin plan.

Bed og når Han synes at du skal vide det vil Han åbenbare det.

Lær at hvile i tro og leve i Helligåndens ledelse.

Vær tilfreds med at være trofast, og Gud vil give signalet når tid er inde.

Lad Gud være den der gennemfører sin vilje for dit liv.

Han sørger nemlig for udrustningen, så du ikke er halvvejs forberedt, men du kan vandre lige ind i det Gud har bestemt.

En dag vil du sige: Tak Gud for disse dage i forberedelse.

At løbe med tålmodighed betyder at du ikke behøver at løbe de andres løb. Se dig ikke rundt for at se hvordan de andre løber. Lad Gud tale til dig der hvor du er i dit løb.

Løber du med Gud vinder du sejers prisen. Paulus et eksempel: Filipperbrevet kapitel 3 vers 14: jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.”

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog