Forberedelse!

Forberedelse!

Forberedelse

Dage med forberedelse er ikke bortkastet tid.

Det er bedre at tage den tid det tager; end at mislykkes.

Vi læser 2. Timotheus kapitel 2 vers 15: ”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.”

Formaninger til Timotheus som en Herrens tjener,

Det er ikke altid let at gennemgå en tid med forberedelse, for nogen gange er der en pris at betale.

En forberedelsestid behøver ikke at være behagelig. Når Gud forbereder dig, bliver du måske nødt til at dø fra dine ønsker, og din egen timeplan.

Selvom det måske er ubehagligt eller vanskeligt er det en del af løbet, som Gud har lagt foran dig.

Forberedelse

Det lønner sig at være trofast i forberedelsens tiden, selvom der er ting jeg må ofre.

Når du er grundigt forberedt, og Gud véd at Han kan stole på dig, giver det Gud muligheden for at bruge dig til det der er planlagt for dig.

Et sted med større ansvar, stærkere salvelse, og en større tjeneste.

Cykelløb

I et cykelløb er der etaper. – Sådan er det også i det kristne løb. Ofte er det vores trofasthed i hvert skridt på vejen der tæller.

Vor trofaste forberedelse i Ordet, er afgørende for hvor lang tid der skal være imellem etaperne, eller om vi i det hele taget når frem til næste etape.

 Moses – Sprang foran Gud!

Han følte Guds kald i sit liv til at udfri Israel fra slaveriet; men Moses havde brug for at forberede sig. Moses sprang foran Guds timeplan og prøvede at gøre tingene på sin egen måde og i egen styrke.

Da Moses var 40 år gammel slog han er ægypter ihjel. Det var ikke Guds plan. Det var overhovedet ikke den måde Gud ville befri Israel på.

Moses måtte flygte ud i ørkenen, før han havde lært tålmodigheden,

Moses på ørkenvandring

og nu kunne Gud bruge ham i den guddommelige plan der var lagt for Israels udfrielse.

40 år i ørkenen og Gud sagde til ham: Nu er tiden inde.

Man lærer med årene ikke at sætte sig i bevægelse før man får signalet fra Gud. Venter man på Guds time, går det meget bedre, og man står med forundring og ser hvad Gud gør.

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog