Hvad vil ske ved Jesu komme?

Hvad vil ske ved Jesu komme?

 

Jesu genkomst
Oliebjerget

Der er forskellige meninger om rækkefølgen af begivenhederne ved Jesu genkomst. Her vil jeg pege på de vigtigste hændelser; men jeg sætter dem ikke i en bestemt rækkefølge.

Vi læser 1. Thessalonikkerbrevet kapitel 4 vers 13-18: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb.  For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.  For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.  For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.  Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.  Trøst derfor hinanden med disse ord.”

Vi skal se på begivehederne i forbindelse med Jesu komme. (Vers 16 og 17)

Dødes opstandelse

To ting er aktuel: De afdøde troende og Herrens komme.

  1. Når befalingen lyder vil Herren selv stige ned fra himlen og de der er døde vi opstå først.
  2. Så skal vi der lever løftes op, og vi skal møde Ham i luften.

Spørgsmålet vi kan stille: Hvor længe skal vi være sammen med Ham?

Vers 17 giver svaret: ALTID.  ”og så skal vi altid være sammen med Herren.”

Hvad bør vi gøre med disse sandheder?

Vers 18 giver svaret: Trøste hverandre. ”Trøst derfor hinanden med disse ord.”

Hvilken forvandling vil de troende gennemgå når Jesus kommer?

Vi læser svaret i 1. Korintherbrevet kapitel 15 vers 22-23: For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.  Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til. ”

Bibelen taler meget om de dødes opstandelse.

Filipperbrevet kapitel 3 vers 20-21: Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.  Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.

Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 4: ”Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.”

Når vi kender til en sådan åbenbarelse vil vi gøre alt for at være rede ved at afstå fra synden, utugt, urenhed og afgudsdyrkelse.

Den sidste udmelding i denne artikel læser vi i 1. Johannes Brev kapitel 3 vers 2: ”Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.”

Med en sådan herlig fremtid i vente; vil vi sætte alt ind på at tjene.

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog