Situationen før hans komme!

Situationen før hans komme!
Lad jer ikke skræmme

I Mattæus Evangeliet kapitel 24 og 25 læser vi om Jesus der taler om sit komme. Han kommer med mange advarsler.

 

Hvad vil ske på jorden inden Jesus kommer?

Lad os se på vers 6-7: ”I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.”

Der vil være krig, folk rejser sig imod folk, og land imod land, hungersnød og jordskælv. (naturkatastrofer)

Vi skal ikke lade os skræmme. Nu ved vi ved og kan være forberedt. I sådanne situationer skal vi være forberedte også psykisk.

Hvad vil præge sande kristne til trods for ondskaben i verden?

Vers 12-14: ”Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Kærligheden

De sande kristne ved hvad der sker og hvad der er i vente: De er vågne og derfor er de udholdende. De har også travlt med at forkynde evangeliet.

Verden derimod: Gudløshed, kærligheden bliver kold. Enden er nær.

Hvordan burde du reagere hvis du blev fortalt at Jesus var kommet tilbage og gjorde store undere i nabo byen?

Vers 23-26: ”for der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.  Nu har jeg sagt jer det forud.  Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.”

Sandhed eller løgn

Reagere ikke på løgn og bedrag.

Hvad vil ske i universet?

Vers 29: ”Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.”

Solformørkelse, månen vil ikke skinne, stjernerne falder ned, himlens kræfter rystes. Hvem kender den nøjagtige tid for Jesu genkomst?

Solformørkelse

Vers 36: ”Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.”

Hvad vil folk være optaget med?

Vers 37-39: ”Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme.  For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken;  og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komma være.”

Alle har travlt med deres liv. De ænser ikke Gud.

Vi skal slutte med at læse i 1. Mosebog kapitel 6 vers 5: ”Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.” 

Ondskaben på jorden havde taget over. Alt hvad de planlagde var af det onde.

Kapitel 6 vers 11-13: ”Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud.  Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt.  Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden.”

Jorden var fyldt med fordærv og vold.

Endnu en WordPress-blog