Hvad sagde Jesus selv om sin genkomst?

Hvad sagde Jesus selv om sin genkomst?

Jesus kommer snart

Vi finder svaret på spørgsmålet i Markus Evangeliet kapitel 13 vers 26-27: ”Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed.  Og da skal han sende englene ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse.”

Jesus taler i hele kapitlet om de indledende tegn på Hans genkomst.

Jesus havde mange samtaler med sine disciple. De havde et nærværs fællesskab. De havde netop forladt templet og talte om hvor smukt det hele var. Jesus var ikke så imponeret af det øjnene kunne se; som disciplene var. Jesus svarede dem: At det hele ville blive ødelagt. – Det ville være et af tidens tegn.

Peter, Jakob og Johannes

Peter, Jakob og Johannes , Andreas var alene med Jesus og ville vide noget mere og lidt mere konkret om det med tegnene for Hans genkomst. Selvom de jo havde Jesus hos sig og ikke havde nogen forestilling om at de skulle miste Ham, ville de alligevel gerne bore lidt mere i det som Jesus talte om; nemlig Hans genkomst. De sad nu på Oljebjerget og samtalede med Jesus. Læg mærke til at det hele foregår i Israel. Jesus opholdt sig der i hele sit liv. Alle Hans disciple, og Jesus med var jøder. Guds historie skrives i Israel. De ville gerne vide hvornår disse tegn ville ske? Jesus gav ikke noget tidspunkt som svar til deres spørgsmål.

Jesus talte om tegn som de skulle lære at tyde for at forstå at nu var tiden snart inde. I hver eneste generation op igennem tiderne har der været stor interesse i at tyde tidens tegn. Man ville være rede og være med når Jesus kommer Jesus kommer tilbage. Ingen hvade noget ønske om at blive ladt tilbage.

Tidens tegn

Jesus kom med en advarsel om, at de skulle passe på for det ville være let at fare vild i disse dage. Der vil nemlig komme mange falske profeter. Der vil være meget vildfarelse og falskhed. Der vil være krigslarm og rygter om krig; men det er ikke enden. Folk skal rejse sig mod hinanden, og landene mod hianden. Der vil komme jordskælv, naturkatatstrofer, hungersnød; men det er bare begyndelsen. Det vil gå endnu værre for sig. Der vil komme forfølgelse for dem der vidner om mig og repræsenterer mit rige. Først skal evangeliet prædikes for alle lande i verden. I skal ikke bekymre jer om hvad I skal sige når de slæber jer for retten. Ordene I skal sige vil blive givet jer. Helligånden vil tale igennem jer. Brødre vil overgive hinanden, forræderi og svigt forårsager døden for mange. Børn forråder deres forældre, så de dømmes til døden, ligeledes vil en far forråde sine børn, så at de dømmes til døden. Alle vil hade jer på grund af mit navn. Hold ud indtil enden for der er frelse og redning til slut.

Det er ødelæggelsens vederstyggelig vi taler om, mange flygter af rædsel for at beskytte sig; ingen når at tage noget med. Disse dage vil blive afkortet for de udvalgtes skyld; hvis ikke dette var tilfældet ville ingen blive frelst.

Falske profeter vil gøre undere og tegn i disse dage og mange vil blive ført vild. Der blive også gjort forsøg på at føre de udvalgte ind i vildfarelsen. Der vil være stor trængsel og solen formørkes og månen vil ikke skinne, stjerner falde ned fra himlen, himlens kræfter rystes.

Da vil I se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed.

Jesus slutter af med en lignelse om figentræet. Jesus taler om Israel. Når figentræets grene bliver bløde og får blade ved I, at sommeren er nær. Når I ser disse tegn ske vil I også forstå at Jesu genkomst står lige for døren.

En sidste information: Himmel og jord skal forgå; men mine ord skal ikke forgå. De vil altid bestå. Derfor hold fast ved mit Ord – troen i jeres hjerter.

Ingen kender dagen eller timen om hvornår dette vil ske. – Derfor Tag jer i agt, hold jer vågne, så I forstår når tiden er inde. Det sidste ord Jesus sagde i den forbindelse var ”Våg” I ved ikke hvornår det sker. Om aftenen? Ved midnat? Ved hanegal? Ved daggry?

Lad Ham ikke finde jer sovende.

Vi slutter af med Lukas Evangeliet kapitel 12 vers 40: ”Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.«”

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog