Gud har givet os sejren!

Gud har givet os sejren!

I 1. Korinther brevet læser vi i kapitel 15 vers 57: ”Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!”

Vi har herlig sejr

Vi kan i vores daglige bøn takke Gud for sejr i Jesu navn. Det betyder at alle mørkets magter viger i Jesu navn, Det betyder at al sygdom forsvinder i Jesu navn. Det betyder at alle problemer bliver løste i Jesu navn.

Jesus har sejret. Det var Ham som vandt sejren. Han vandt sejren på Golgata.

Kapitel 15 handler om Jesu opstandelse og sammenhænget med de dødes opstandelse. Nogle på Bibelens tid troede ikke på opstandelsen. Der findes noget der hedder de dødes opstandelse; men det er på grund af den kraft som oprejste Jesus fra de døde. Den kraft bor i os og det gør os stærke, så vi kan leve og være stærke.

Når nu det er fakta at døden er besejret og opslugt, da er det også fakta at livet har vundet og sejret.

Lev i tro

Vi kan da i stedet for at have fokus på døden sige: Død hvor er din brod. Død hvor er din sejr.  – Hvad er dødens brod? Det er synden. Syndens kraft er loven.

Det er derfor vi kan stå faste i troen. Det er derfor vi kan hengive os til arbejdet i Guds rige. – Vores slid er ikke forgæves.

Hvad bør jeg gøre; når jeg har syndet? – Svaret finder vi i Salme 32 vers 5: ”Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld.”

Der står at jeg skal bekende min synd for Herren. Det er hos Ham tilgivelsen er at finde. – Syndsekendelse til et andet menneske skal kun være i forbindelse med sjælesorg, og da kun til et menneske du kan stole på. Mange gør sig dårlige erfarringer. Mange falske brødre og søstre misbruger deres fortrolighed og tavshedpligt og forøder stor skade på andre mennesker.

Jo vi kan tilgive andre mennesker og bede om tilgivelse til dem Helligånden maner os at gøre op med.

Der sker meget sjældent noget positivt mellem mennesker når relationerne er blevet ødelagt; men når det gælder relationen til Gud er det holdbart.

Mine synder ligger på havets dyb. Der er fiskeri forbudt.

Hvad lærer disse vers os om Guds holdning til bekendt synd? – Svaret finder vi i 1. Johannes Brev kapitel 1 vers 9: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

Her har du beviset og erfaringen mange har gjort: GUD ER TROFAST.

Et andet vers som også giver svaret: Esajas bog kapitel 43 vers 25: Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.”

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog