Helliggørelsesprocessen!

Helliggørelsesprocessen!
Helliggørelsesprocessen

Intet menneske kan tro, at han under nogen omstændigheder, kan vinde sejr over fordærvelsen i sit indre uden at bringe det frem for Herren i bøn – igen og igen.

George Müller.

George Müller født d. 27. septemmber 1805, død 10. mars 1898, var

George Müller

en tysk-brittisk filantrop* og prædikant. Müller født i Halberstadt, (mellem Hannover og Leipzig) blev prædikant for Plymouthbrødrene i Bristol og grundlagde børnehjem.

*filantrop = person der uegennyttigt arbejder for at hjælpe sine medmennesker, især ved at skænke penge til gode formål.

Hvad kan hjælpe dig til daglig sejr over synd?

Salme 86 vers 2-3: Bevar mit liv, for jeg er trofast, frels din tjener, du min Gud, jeg stoler på dig. Vær mig nådig, Herre, for jeg råber til dig dagen lang.”

Hele Salmen er en bøn til Gud. En bøn som David bad.

Salme 119 vers 9: Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord!”

Bøn

Her tales der om unge; men det er et budskab til os alle. Guds Ord og bønnen. Vi er nødt til at bringe det frem for Herren som Müller sagde.

Vi læser også vers 10a: Af hele mit hjerte søger jeg dig,”

Videre læser vi vers 11: Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.”

Den bedste beskyttelse er Guds Ord.

Lukas Evangeliet kapitel 9 vers 23: Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. 

Nu er vi i Det Nye Testamente og Jesus taler. Når vi fornægter os selv, ransager vi os selv. Det er vort kors.

Vi slutter af med Hebræerbrevet kapitel 3 vers 13: men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder »i dag«, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag;”

Det er så det vi gør her når vi læser denne artikel, sammen formaner vi hinanden. Hver dag kom de første kristne sammen for at støtte hinanden. I dag kan vi hjælpe hinanden, så at ingen forhærdes af syndens bedrag. – Vi skal være der for hinanden. Det betyder at vi ikke lokker hinanden eller forsøger at påvirke hinanden til at synde. Nej, det er lige det modsatte vi er bestemt for. Vi skal sejre sammen, som Guds menighed.

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog