Hjælp til at sejre!

 

Hjælp til at sejre!

Johannes Åbenbaring  kapitel 12 vers 11: ”De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord.”

Dette vers fortæller os at der findes to måder at hjælpe sig selv til at sejre. Det første er: Lammets blod.

Lammet

Bibelen er skrevet i et sprog som sættes i forbindelse med Det Gamle Testamente.

Jødernes påske handler om et lam der bliver slagtet. Det slagtede lam er et sonoffer for synd. – Nu er vi i Det Nye Testamente som har givet os bedre vilkår. Der er tale om to forskellige Pagter. Den gamle Pagt er Det Gamle Testamente. Den ny Pagt er Det Nye Testamente.

Nu taler vi om Det slagtede Lam som er Jesus Guds Søn og gennem Jesu blod kan vi sejre over synden. Han er vort sonoffer. Han ofrede sit uskyldige blod, gik i døden, blev korsfæstet for vore synders skyld. Jesu sejr er vores sejr.

Vidnesbyrd

Det næste måde vi kan sejre er gennem vort vidnesbyrd. – Dit vidnesbyrd er Jesus, og det er din vindermand. Jesus har sejret. Halleluja. – Sejren Han vandt på Golgata. Det kan du bekende med din mund og tro i dit hjerte. Det er dit vidnesbyrd, og en stor hjælp til sejr.

Der findes også en åndelig rustning som er til stor hjælp; når det gælder at vinde sejr. Efeserbrevet kapitel 6 vers 13-18: ”Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.  Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje,  og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.  Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.  Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.  Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.”

Rustning

En rustning er nødvendig for at kunne stå imod på den onde dag. Vinde kampen og bestå. Det er også nødvendig at have rustningen på i daglig dagen.

Sandheden gør mig sand, og da står jeg godt rustet mod fjenden. Synden overvindes gennem sandheden. Sandheden peger på Jesus. Det næste er retfærdigheden som også er en god hjælp. Ligeledes peger det på Jesus. Jesus er vores retfærdighed til frelse. Det at vi har sko på fødderne, og kan komme ud og tale om fredens evangelium. Vidne om Jesus. Bekende sin tro og være et vidnesbyrd. Troen er som et skjold der beskytter dig mod alle fjendens pile.

Det sidste handler om Guds Ord som en hjelm, der beskytter dine tanker og Åndens sværd, som er skarpere end et tveægget sværd. Sværdet vinder over fjendens angreb.

Nu kan vi jo så gøre status og vurdere om rustningen er i orden? Er der en bestemt del  i rustningen jeg mangler eller skal forbedre?

Jeg bliver nødt til at forberede mig, så jeg er i stand til at vinde slaget.

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog