Sejr i hverdagen!

Sejr i hverdagen!

Vi har herlig sejr

Hvad er Guds løfte til den som holder ud i fristelse?

Vi får svaret i Jakobs brev kapitel 1 vers 12: ”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.” 

Det er en dejlig følelse at have bestået en prøve. Når vi vinder sejr har vi det godt. Vi er veltilmode. Noget andet er når vi har nederlag, så får vi en negativ følelse. – Gud er barmhjertig og hjælper os at komme videre.

En Jesu discipel lærer sig i Guds skole at blive sejrvinder.

—-

Nogen siger: Jeg har mine fejl; men på bunden har jeg et godt hjerte. Akk, det er dette som bedrager dig, for dit hjerte er den dårligste del af dig.” – C.H. Spurgeon. –

Spurgeon var en engelsk baptistpræst. Spurgeon kaldes prædikanternes fyrste. Han inspirerer også den dag i dag.

Bibelen giver os vished om sejr i hverdagen.

Hvad indebærer Jesu død på korset for Djævelen? Svaret får vi i Hebræerbrevet kapitel 2 vers 14-15: ”Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen,  og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.”

Sejr

Jesus (Gud blev menneske) for at gøre Djævelen magtesløs. Djævelen har magt over døden. Det er ham der står bag menneskets fald. Døden kom ind i verden på grund af Djævelen kan ikke mere holde mennesket fanget med frygt for døden. Jesus har vundet sejren. Det er vores sejr. Vi havde ikke kunnet sejre selv; men nu er det fuldbragte frelses værk gjort færdig.

Hvad betyder det for mennesket? Det betyder frihed, glæde, tryghed.

Hvad lærer vi om grundlaget for sejr i disse vers? Svaret er: Jesus er vores vindermand.

Første Johannes brev kapitel 2 vers 14: Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen. Jeg har skrevet til jer, fædre: I kender ham, som har været fra begyndelsen. Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke, Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den Onde.”

Her finder vi to årsager til sejren: Den treenige Gud – Guds Ord.

Kende Faderen, Sønnen og Helligånden. Lade Guds Ord slå rod i os.

Det giver styrke at vide hvem Gud er.

Første Johannes Brev 4 vers 4: ”I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden.”

Her kommer svaret igen: Sejren er på grund af at Han som bor i os, er større end han som er i verden. Denne verdens fyrste er besejret.

Et sidste skriftsted er fra 1. Johannes brev kapitel 5 vers 4-5: ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.  Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?”

Vi er fødte af Gud gennem Jesus, derfor kan vi overvinde verden. Jesus vandt jo sejren, og vi tror på Ham. Da er det vores tro der sejrer. Den som tror at Jesus Kristus er Guds Søn er sejrvinder.

Derfor er det at Guds Ord formaner os at stå fast i troen. Det er vores bedste våben mod fjenden.

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog