Før og efter!

Før og efter!

Før og efter

Spørgsmålet i denne artikel: Hvad karakteriserer vort liv før vi lærte Kristus at kende?

Svaret kan vi læse i Efeserbrevet kapitel 2 vers 1-3:
Guds velsignelse til os er først og fremmest nåden..

Frelsen af nåde

”Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder,  som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.  Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre.” 

I vores tidsregning plejer vi at sige før og efter Kristus. Det er da mange politikere rundt om i verden der vil lave om. Kendetegnet på et kristent land har altid været respekt for Bibelen og Gud. Det er ikke alle som bekender at de er kristne; men alle har respekteret kristne normer. Nu i vores tid vil vi indføre de samme normer som i det gamle Sovjetunionen med antikristne normer. Forstå det hvem der kan.

Jeg har personligt taget beslutningen om at tage imod Guds

Frelsesgaven

frelsesgave. Jeg har taget imod evangeliet om Jesus Kristus, som gav sit liv for mig. Han har taget alle mine synder på sig, og jeg er nu fri fra al fordømmelse og skam. Der er et før Kristus og et efter Kristus i mit liv.

Mange mennesker har svært ved at forstå evangeliet i dag. Politikerne fører an når det gælder at forandre vore kristne lande til et ateistisk land. Det er jo ikke så let, for der er jo mange kristne som stadig er problemet for de vil jo bevare de kristne normer. Ateismen når det viser sit sande jeg er imod kristen tro, og i de ekstremme tilfælde bliver kristne mennesker forfulgte. Her i vores nye moderne tid taler politikerne også i vore kristne lande om at forbyde al tale om tro i det offentlige rum, og sådanne kommentarer har jeg hørt både fra socialistiske og borgerlige partier.

Nu er spørgsmålet jo så om vi skal forbyde folk at tro? Mange mener at tro er en privatsag, og det skal man ikke belemre andre med. Det har altid været helt normalt at mennesker taler sammen om deres liv. Mennesker påvirker hinanden med deres synspunkter. Er vi blevet overfølsomme og sarte? Alt muligt andet påvirkes vi af i medierne; men tro det er nonsens, og det er et synspunkt som alle skal have. Når det kommer til stykket er der ikke særligt mange ateister i de kristne lande.

Versene vi har læst forklarer min tro på Gud; meget enkelt og klart.

Kristus har gjort mig levende. Min ånd er er levende; før var jeg åndelig død.

Før var det synden jeg vandrede i og en ond magt gjorde mig til en slave.

Vi er af natur vredens børn, ødelagt af synden; men nu er jeg et Guds barn.

Jo, alle de mennesker der har en levende tro på Jesus Kristus taler om et før Kristus og et efter Kristus. Det har gjort en stor forskel på livskvaliteten. Det er der nogen der vil tage fra os, forstå det hvem der kan.

Beslutning

Vi som er bekendende kristne skal bestemt ikke holde os tilbage. Vi er en del af samfundet og har demokratiske rettigheder til at tale om hvad vi har oplevet, og ligeledes anbefale det til andre gennem vidnesbyrd og prædiken.

Spørgsmål til eftertanke som gælder os i den nuværende verden. Vi opfordres til at lade os forvandle, så at vi får et nyt sind.

Hvordan sker denne forvandling? Svaret læser vi i Romerbrevet kapitel 12 vers 2: ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog