Strid og ufred!

Strid og ufred!

Udføre en smart tanke

Hvad er ophavet til strid og ufred mellem mennesker?

Svaret findes i Jakobs brev kapitel 4 vers 1-4: Venskab med verden.

”Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer?  I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder;  eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.  I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.

Venskab med verden er årsagen til indbyrdes problemer i kirken.

Konflikt

Det har sin rod i vores kød. Det betyder med andre ord: Vores ego. Det er ikke åbenbare synder vi taler om. Det er dem vi har mest fokus på; når vi skal have ram på hinanden. Der er synder som er meget usynlige, og som det er svært at få øje på. Vi bruger de samme metoder som Djævelen, da han fristede Jesus. Vi bruger list og manipulation. Kødets gerninger står omtalt i Bibelen

Se. Galaterne kapitel 5 vers 19-21: Kødets lyst og Åndens frugt.

”Kødets lyst er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse,  afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker,  nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.”

Hvad vil ødelægge dit forhold til Gud?

Svaret finder vi i vers 4: ”I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.” – fortsætter vi med sidste del i næste vers læser vi at, Gud står de hovmodige imod – de ydmyge giver Han nåde.

Bibelen taler om Guds nåde. Guds nåde er tilgængelig for den ydmyge står der.

Lad os være ydmyge og ærlige.

Ydmyg

Sådanne vers skal hjælpe os med at forklare og give forståelse af hvad konflikt er. Det er ikke altid så let at håndtere og navigere i et muljø der konflikt er opstået. Hvem er årsagen til det der er sket? Det er der ingen der vil vedgå sig eller indrømme. Konflikt opstår ofte i forbindelse med magt og misforståelser. Det er svært at rette til fordi det har skabt afstand. Der er sket et brud på fortroligheden. I forbindelse med nagt forekommer der næsten altid misundelse og selviskhed. Der samler sig ofte sympatisører fra begge parter. Hvem kan genneskue det der sker? Hvem begynder at bede Gud om hjælp til at få klarhed over hvad der sker? Det ender næsten altid med splittelse. Ingen vil være offer og den hovmodige giver sig ikke. Gud er vores dommer; men det må vente til regnskabsdagen. Vi er alle under Guds nåde; men vi har også alle et ansvar for vores handlinger. Derfor er det også at Bibelen taaler om selvransagelse som en meget alvorlig og nødvendig del også for den troende.

Sladder og bagtalelse

I Jakobs brev advares vi mod sladder og bagtalelse, praleri og store ord. Paulus stiller et spørgsmål: Se Galaterne kapitel 5 vers 7-10: I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden?  Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det.  Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen.  Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er.”

Bøn

Hele livet handler det om at være bevidst om at jeg har et ansvar overfor Gud. En Guds tjener har et ansvar overfor Gud. Derfor hedder det: Den ydmyge tjener. Midt i al min ufuldkommenhed, mit tilkortekommende er jeg bestemt til en opgave for Guds rige. Jeg bliver aldrig udlært. Jeg svigter, gør fejl, er fuldstændig afhængig af Gud. Det burde gøre mig ydmyg. En sand og ægte tjener, vil også være ydmyg.

Man er ganske enkelt nødt til at løse en konflikt, og det skal være inden det er for sent. Det er åndeligt og skal derfor løses af åndelig vej, under bøn, åndelig indsigt, Helligåndens hjælp. Det er sjældent at der opnås en retfærdig bedømmelse; fordi en konflikt opstår som regel i kødet. Vi løser problemer på vores egen måde. – Konklusion: Problemet er der stadig og bliver ikke løst. Det må vi så lære at leve med. Nogen går det selvfølgelig ud over; men sådan er det jo.

 

Endnu en WordPress-blog