Det uudtømmelige forråd!

Det uudtømmelige forråd!

Efeserbrevet kapitel 5 vers 18: Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden,”

Alkohol slave

Mange alkoholikere har oplevet at Gud har vendt op og ned på deres liv. Det liv de havde før var tomt, og de var konstant tørstige, slaver og afhængige af alkohol. Det liv er destruktivt og meningsløst. Paulus siger det i verset før, vers 17: ”Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje.”

Det vi som mennesker er skabt til, er noget bedre end afhængighed af en last, at være slave. Det er tomhed og meningsløst. Det er surrogat og erstatning for noget ægte.  Det er at blive snydt for det ægte.

Lænker

Derfor siger Paulus: Drik jer ikke berusede i vin. Hvorfor? Konsekvensen bliver: udskejelser. Jeg mister selvkontrollen, jeg mister mig selv. Jeg bliver afhængig, jeg bliver slave.

Paulus foreslår noget bedre: Guds vilje, at forstå Guds vilje. Er det ikke at blande sig i andres liv? Er det ikke at tvinge en at blive religiøs? -Nej- Det er faktisk at blive tilbudt noget der er ægte. Noget der i stedet for tomhed, fylder op. I stedet for at miste sig selv, vinder man sig selv. Et menneske der forstår Guds vilje, forstår også meningen med livet. Derfor hedder det i sidste del af verset: Lad jer fylde af Ånden. Her taler vi om Guds Ånd. Helligånden. Du bliver fyldt med det guddommelige når du bliver fyldt af Ånden.

Dit liv får pludselig betydning. Når du forstår Guds vilje, forstår du, hvorfor du er her på jorden. Gud har en plan med dit liv. Du er ikke bare en tilfældighed. Det giver mening.

Helligåndens Ild

At blive fyldt af Ånden, er at gøre Guds vilje, og det betyder ganske enkelt, at livet har fået mening, fordi jeg gør det jeg er bestemt til; i stedet for at forkaste mig selv med destruktive foreteelser. Guds Ånd er som en Ild der brænder i min sjæl.

Det er den guddommelige kraft som fylder mig og repræsenterer Guds rige. Jeg er et redskab i Guds hånd.

Vi bliver ikke fyldt med Helligånden bare en gang for alle. Det sker ved en stadig tilførsel fra et uudtømmeligt forråd hos Jesus Kristus selv.

-Charles Inwood

Charles Inwood  1851-1928 – Metodist fra Irland. 1869 – Ordineret 1876.

Hans doktrin var inspireret af stifteren af metodismen John Wesley og lød på hellighed, som betyder at indvie sig fuldt til Herren. Han rejste rundt i 30 år. Hans ry som konventions prædikant bragte ham rundt med sit omrejsende ministerium.

Han var rundt på fem kontinenter. Døde i Hove d. 12. oktober 1928 (et lille bysamfund i Sydengland ved kysten af den engelske kanal.)

Endnu en WordPress-blog