Nuet og fremtiden!

Nuet og fremtiden!

Fadervor

 Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

 giv os i dag vort daglige brød,

 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

 og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Det er det vi vil os der er samlede i dag. Vi vil – ja, vi er her for at synge og bede. Vi er for at holde andagt, bede og lovsynge sammen. Her i slutningen og begyndelsen, overgangen til et nyt år.

Bønnen for det nye år er Fadervor. Den bøn Jesus lærte sine disciple. Vores bøn. Vi har bedt den 1000 gange mindst, mange af os. Når vi beder, er vi der hvor vi vil bede, af hele vort hjerte, i betryk og i glæde eller tankeløst. Det er måske med stor alvor vi beder. Sindsstemningerne hos er er ikke altid det samme.

I dag er vi i den rette stemning og vil bede af hele vort hjerte. Vi forstår alvoren ved et nytårsskift. Vi bliver eftertænksomme, fordi vi ikke kan forudse hvad der kommer at ske. Vi véd ligesom ikke om vi skal være optimistiske eller vi skal forberede os på det værste. Vi vil fra dybet af vore hjerter gerne sejle trygt i havn. Vi er jo sejlere på livets hav. Vi vil gerne sejle i lyset af Guds Ord. Vi ønsker hans navn skal være helligt, hans rige komme til os og være hos os, og at vi derfra må være under Guds Ord, hans vilje ske både med os og hos os. Vi beder om økonomiske midler, og at vi får nåde til at udføre Guds vision sammen med vore nåde søskende. Beder om både vilje og råd til at kunne dele med andre.

Vi beder også om vores synders forladelse. Vi beder også om at få del i Guds kærlige sind, så at vi også kan tilgive og forlade dem som har gjort os uret. Vi beder også om at vi må blive ledt udenom fristelserne i året der står foran; men mest af alt beder vi om, at når det opsøger os, da må kunne stå fast. Vi beder om beskyttelse så, at intet skal gøre ondt på sjælen, og at vi også slipper for legemsskade.

Det nye år skal være en tro som lovpriser Guds Almagt og herlighed.

Godt nytår.

Endnu en WordPress-blog