Sandhedens borg!

Sandhedens borg!

Salme 26:  Af David.

Skaf mig ret, Herre, for jeg vandrer retsindigt og stoler på Herren, jeg skal ikke vakle. Prøv mig, Herre, undersøg mig, ransag hjerte og nyrer! Jeg har din godhed for øje, jeg vandrer i din trofasthed. Jeg sidder ikke blandt løgnere, jeg kommer ikke hos hyklere. Jeg hader de ondes forsamling, blandt ugudelige sidder jeg ikke. Jeg vasker mine hænder i uskyld, jeg kan gå omkring dit alter, Herre, og med takkesange forkynde og fortælle om alle dine undere. Herre, jeg elsker dit hus*, det sted, hvor din herlighed bor. Riv mig ikke bort sammen med syndere, riv ikke mit liv bort sammen med mordere, hvis hænder er fulde af skændighed, hvis højre hånd er fuld af bestikkelse. Jeg vandrer retsindigt, udfri mig og vær mig nådig! Nu står min fod på den faste grund. I forsamlingerne vil jeg prise Herren.

*borg

Gud behøver et hus en borg hvor sandheden forkyndes. Kirken skal være stedet hvor Guds rige repræsenteres.

Et sådant sted behøves i en verden som bygger på løgn. Det er ikke sikkert det er populært; men det er heller ikke det en kirke handler om. Kirken er det sted hvor mennesker møder Gud. Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er det verden behøver i dag og vi må ikke svigte ved at gøre kirken til noget andet. Det er ikke så let for det kan betyde, konfrontationer, forfølgelse og kamp mod falsk religiøsitet.

Kære Gud og himmelske Far, vi takker dig for at du har rejst et hus her på jorden, for at sandheden skulle eje sin faste borg iblandt os. Tak at du i det nye år vil kalde os på ny, og vejlede os om fremtiden. Tilgiv os der hvor vi har svigtet og hjælp os med at forbedre det. Lad os blive det du har tænkt dig, så at vi lyser i verden. Vi vil være fyldte med Helligåndens kraft og mod, så at vi tør konfrontere verden med sandheden, som den så hårdt behøver. Vi vil ikke lade os narre af vildfarelse og løgn. Vi vil ikke servere surrogat; men være ægte.

Der er i mange menigheder i dag forvirring og dårlig stemning. Vi skriger og længes i vores indre efter harmoni og enhed. Det hele begynder med os indefra. Vi kan ikke gøre en forskel i verden, uden at forstå det ansvar vi har for hinanden. Hvad ligger der i kategorien ansvar: Lad mig for det første slå fast at det handler, ikke så meget om kirkeaktivitet; men mere om at præsentere mig selv som ægte og ærlig. Oprigtighed er en dyd som skaber stabilitet og troværdighed.

Gud vil sandheden ind i vores fællesskaber. Guds Ord er ikke altid politisk korrekt. Det holder sig ikke altid indenfor de forventede rammer. Det er ofte de krav der stilles til fællesskaber af i dag. Kirke har noget at gøre med vores forhold til Gud. Hvad er det vi vil præsentere?

Et nyt år er en ny tid. Vi har fået et helt år forhåbentlig med nye muligheder. Verdens fremtid er ikke sikret. Vi ved ikke hvad der venter os rundt o hjørnet; men vi kan åbne vore hjerter for det Gud vil med os i dagene som ligger foran.

Mennesker i dag som altid er let påvirkelige når det gælder denne verdens tidsånd. Guds Ord er ikke lige det, der er oppe i tiden. Hvornår lærer vi at forstå, at sandheden ikke er at finde i det som på overfladen ser tiltrækkende ud. Hvad kæmper vi for? Det er meningsløst bare at følge med strømmen. Den offentlige mening bygger ikke på egen erfaring.

Sandheden er ikke at finde i den offentlige mening. Sandheden findes i Guds Ord. Lad os da samles og opbygge hinanden med Guds Ord. Lad det slå rod i vore hjerter. Lad det nye år være året hvor kirken vågner op og forstår sit ansvar, og lader sandheden sejre også i vore egne liv.

Godt nytår.

 

Endnu en WordPress-blog