Det nye år

Det nye år!

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 9-14:

Fadervor:

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

 komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

 giv os i dag vort daglige brød,

 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

 og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

 For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.  Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Den bedste start for det nye år er at bede Fadervor. Det er en god måde at indlede noget nyt. En salme der går at synge skulle være: Befal du dine veje. Det var sådan fiskerne på Færøerne gjorde i gamle dage. I et af versene står der: Han som kan stormen binde, og lede bølgen blå, han kan og vejen finde, hvorpå din fod kan gå. Denne salme havde de i deres tanker når uvejret kom.

Vi sejler jo alle sammen rundt på livets hav, på tidens skiftende bølger. Den sikre kurs er den Herren giver, og den kurs vil jeg følge. Hvad nytte gør bøn om vi ikke følger Guds veje.

Jeg ved ikke med i dag. Jeg har fornemmelsen af at fiskerne sejler uden Gud, og uden bøn og vejledning. Da kan man komme ud af kurs: i hvert fald den rigtige kurs.

Når vi sejler ud uden Gud i hjertet og troen er bleg i manges tilfælde, bliver man bange for det liv man har. Vi ser ikke vores liv i evigheds perspektiv. Det er ikke bare gældende for fiskere; men det er samme sag med alle mennesker. Dødsangst er lammende og hæmmende. Troen på det evige liv udfordrer døden. I vore dage tror vi kun på det vi kan se, og det er ikke holdbart. Det er ligesom skiftende bølger.

Nu begynder et nyt år. Vi skal sejle ud i det ukendte.  Vi står her ved strandbredden klar til at stige ombord. Det gamle kendte år er overstået og det er fortid. Så langt så godt; men hvad byder fremtiden på. Vi har planlagt noget; men bliver det som vi har planlagt. Vi håber; men ved det ikke.

Vi skulle måske starte med en lille andagt, bede Fadervor og synge en salme og lægge fremtiden i Guds hænder. Vi kan sejle ud med lyset fra Gud og med målet på Guds havn. Vi vil gå ind under Guds Ord og Hans vilje.

Lad det nye år have fokus på: Troen og lovprisningen af Guds Almagt og herlighed.

Endnu en WordPress-blog