Barnevelsignelse!

Barnevelsignelse!

Jesus bæres frem i templet. Lukas Evangeliet kapitel 2 vers 22-40

   Simeon og Anna

Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren – som der står skrevet i Herrens lov: »Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren« – og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

 I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede.  Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:

 Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.

 For mine øjne har set din frelse,

 som du har beredt for alle folk:

 Et lys til åbenbaring for hedninger

og en herlighed for dit folk Israel.

 Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham.  Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.«

 Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn.  Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

 Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret.  Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.

Barn velsignelse

Her læser vi om Jesus der bliver velsignet. Marie og Josef tager den lille nyfødte med sig til templet. Der møder de den gamle profet Simon og profetissen Anna (Hanna).

Maria og Josef ved hvad barnet skal hedde: Det har englen allerede fortalt. De er helt uvidende om barnets fremtid, ligesom ethvert andet forældre par. Det er ligesom et nytår. Vi ved ikke hvad det vil bringe. Vi aner intet om fremtiden. Gud har ikke givet os evnen til at se ind i fremtidens vindue. Han kan åbenbare noget profetisk for os; men i vores menneskelige natur, har vi ikke fået evnen til at se ind i fremtiden. Vidste vi hvornår vi havde vores sidste dag på jorden, ville mange af os ikke kunne klare det. Gud giver os en lille portion af fremtiden gennem bønnen. Vi får ikke mere end vi kan klare. Vi beder: Giv os i dag vort daglige brød. Kraft for i dag. Det vi behøver for i dag. Resten skal vi ikke bekymre os om. Hver dag har nok i sit. I morgen beder vi igen, og så får vi næste portion. Gud kan give os et fremtidssyn, alt andet er bare fantasi.

Dagen i dag følger efter dagen i går, ligesom dagen i går fulgte efter dagen i forgårs. Året som er gået, det gamle års bekymringer og glæder, sorger og synder, gode arbejdstimer og bitre skuffelser, alt det fejrer også nytår. Alt følger med os ind i det nye år. Vi ved dog at vi kan lægge det bag os. Guds nåde er ny hver morgen, og det betyder at et nyt år, er et nyt kapitel med ny nåde. Det gamle år vi lægger bag os havde de samme principper. Vi lever i nåden.

Du kan møde det nye år med oprejst pande. En håndfuld nye dage med nåde. I det nye år kan du også få svære timer med ærgrelser og skuffelser. Selvbebrejdelse, ja endog sygdom og angst. – Guds nåde er over dig også i det nye år. Kan det ikke hjælpe dig til at blive lidt mere tapper og forhåbningsfuld, lidt gladere, lidt mere varmhjertet og Gudhengiven.

Godt nytår kære venner. Guds nåde vil være over os hver eneste dag, i livets festlige stunder, arbejdstimerne, i svære dage. Guds nåde er over dig hver eneste dag på din vandring her på jorden.

Guds velsignelse til dig.

GODT NYTÅR.

 

Endnu en WordPress-blog