Julen 2021

Julen!

Godt at vide.

Det er godt at vide, at al nådes Gud – Ham tilhøre magten i evighedernes evigheder.

Her ned på jorden er det syn for sagen, at en anden også har magt. Det går som det bedst kan. Vi bliver aldrig helt tilfredse med det vi bliver konfronteret med her på jorden.

Denne verdens fyrste har besat jorden med sin ondskab. Det vi erfarer gennem troen er at Gud er stærkere. Vi må aldrig glemme at fjendens navn er Lucifer. Det var en lysets engel der blev kastet i afgrundens gab.

Alt det onde Djævelen forårsager. Synd og sygdom, sorg og død m.m. – Det er ikke altid sådan at det fjerner os fra Gud, for det skulle være lige modsat. Det skulle få os nærmere Gud. – Sygdom kan gøre os fortvivlede og utålmodige. Døden eller tanken derom kan få os til at stivne. Sorgen kan gøre os grå og triste. Synden vil ødelægge os.

Her er det godt at vide: Alt samvirker til gode for dem der elsker Ham.

Romerbrevet kapitel 8 vers 28: ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”

Det er godt at vide noget om Guds løfter og trofasthed. – Det er godt at vide noget om Guds almagt, om Jesus der har vundet sejr på korset.

Julen fejrer vi fordi Jesus kom til jorden, gav sit liv for os, sejrede over døden. Han opstod. Opstandelseskraften er hemmeligheden til sejren over synd, sygdom og død.

Alt det Djævelen forårsager skulle lede os til Ham, som har vundet sejr. Det skulle få os til at løbe ind i kærlighedens arme, og lade os føre af Guds hånd.

Gud vender alt til det gode. Han vil os intet ondt. Overalt i Bibelen siger Han: Frygt ikke.

Han har besejret alt det onde. Han har overvundet dødens magt. Alt er underlagt Ham.

Gud vil give os sejren midt i al vores magtesløshed. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.

Vi er kaldet. Vi er Hans børn. Vi er vundet for himlen. Vi er ikke faderløse. Vi er ikke hjemløse. Vi har en Fader i det høje, som har omsorg for os.

Kære elskede børn: Troen var god nok. Den holder. Selvom du faldt, selvom alt ikke blev perfekt. Du er elsket og tilhører mig. Jeg har købt dig. Prisen er betalt med mit blod. Herren siger: Frygt ikke mit barn. Jeg har kun gode tanker og planer med dig. Du var en fortabt synder; men mit blod rensede dig fra al synd. Jeg købte og betalte med mit eget blod. Det eneste jeg ønsker at få af dig er din kærlighed, dit hjerte. Jeg ønsker dit ”JA” til mig, og de planer jeg har lagt for dit liv.

Julen er mindehøjtiden om Guds Søn Jesus. Han kom til jorden; men Han har været her. Han udførte sin himmelske Faders vilje, nemlig at sejre over synden som ødelægger mennesket, og genforene mennesket med sin Skaber.

Pris Herren, for Han er god. Lad os slutte med at læse Salme 106 vers 1-5:

”Halleluja.

Tak Herren, for han er god,

hans trofasthed varer til evig tid.

 Hvem kan fortælle om Herrens vældige gerninger?

Hvem kan forkynde hele hans pris?

 Lykkelig den, der våger over ret

og altid øver retfærdighed.

 Husk mig, Herre, i nåde mod dit folk,

tag dig af mig med din frelse,

 så jeg får dine udvalgtes lykke at se,

får del i dit folks glæde

og fryder mig med dit ejendomsfolk.”

Hele salmen handler om at selvom vi svigter er Han dog trofast.

Vi kommer til korte; men Hans løfter står fast.

God jul!

Endnu en WordPress-blog