Advent

Glædesbudskabet!

Lukas Evangeliet kapitel 1 vers 28-37

”Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!«  Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.  Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.  Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«  Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.«  Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.  Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.«  Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.”

Budskabet til Maria lød: »Herren er med dig, du benådede!«  I en svensk oversættelse står det lidt anderledes: ”Glæd dig, du som har fået nåde.” – Maria var den udvalgte. Det var et glædesbudskab, fordi det var godt nyt fra himlen. En profetisk opfyldelse; men også et budskab der kunne redde hele verden.

Budskabet var helt anderledes end det normale. Maria blev overrasket. Det førte med sig stor forfærdelse eller hun blev bange. Et glædesbudskab fra himlen er overraskende og spontan. Det samme ville være sket om det havde været i dag. Maria fik ligeledes et: ”Frygt ikke.” – Maria havde fundet nåde og var blevet udvalgt af Gud, som redskabet der skulle føde Guds Søn.

Lukas Evangeliet kapitel 2 vers 9-14

Der var andre som også fik englebesøg i forbindelse med Jesu fødsel. Her taler vi om nogle hyrder som en nat befandt sig ude på marken, sammen med fårene: ”Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

 Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!”

Maria var villig, tog imod opgaven med glæde. Det var en opgave som ville give hende mange ubehageligheder. Marias opgave var omgivet af det guddommelige. Det var uforklarlig og overnaturlig. Sådan er det når Gud er indblandet. Det der ikke kan forklares gør folk skeptiske og bange. Maria spurgte: Hvordan skal det gå til: Jeg har jo ingen mand. – Maria fik forklaringen; tog imod opgaven, uden at forstå hvad det fuldt ud, for svaret hun fik lød således:  »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig.” 

Jesu fødsel var et mirakel. Et uforståeligt mirakel. Kun sket en gang i historien; fordi Gud ville det.

Hyrderne oplevede også det overnaturlige, guddommelige. Her bruges ordet: Herrens herlighed strålede om dem. Her var det lyset i den mørke nat. Huds herlighed, Guds kraft som et stærkt lys. Herrens herlighed. Igen lød der et: ”Frygt ikke.”

Efter dette kom budskabet: Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket:  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«”

Afslutningen var lovsang:  ”Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

 Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!”

 

Endnu en WordPress-blog