Advent

Det var et lille barn som kom!

Advent betyder: Herren kommer. – Det var Gud som blev menneske. Han blev født som alle andre; ind i denne verden.

Alt start begynder i det små. Et nyfødt menneske er et hjælpeløst barn.

Når et lille barn ligger i en vugge er det helt afhængig af sien forældre. Det bliver også alvor for de ansvarlige forældre. Der i vuggen ligger der et lille væsen, som behøver al opmærksomhed i den første tid. Det skal plejes på alle måder, for at kunne vokse.

Her handlede det om Jesus barnet. Det er nødvendigt at se nedad; men også indad. Det mest nødvendige er at se opad og hente hjælp hos Gud.

Da jeg blev født så mine forældre opad, bad Gud om at tage deres lille barns livsskæbne i sine stærke hænder. I verden er der mange farer. Vi behøver at blive beskyttet på en guddommelig stærk måde. Almindelig omsorg slår ikke til. Mine forældres ønske var også at deres nyfødte skulle vokse op, og at der skulle blive noget godt ud af deres barn. Det gør forældre ydmyge og ind for Gud vil de gøre deres bedste.

Det vigtigste er ikke om barnet bliver en arbejder eller en minister. Det vigtigste er godhed, sundhed og sjælelykke. Det ønsker vi for alle små børn. Det er et uskrevet blad der begynder sin livshistorie på godt og ondt.

Der var et andet barn der også blev født på næsten samme tid. Det var Johannes. Gud har en plan allerede før fødslen. Johannes barnet skal kaldes den Højestes profet. Han kaldes af Gud. Dette barn skal gå forud for at berede Herrens veje.

Johannes barnet var den første. Opgaven som voksen var at bane vej for Herren.

Lukasevangeliet kapitel 1 vers 76: Barnets far hed Zakarias og da han så ned i vuggen profeterede han med en lovsang: ”Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje.”

 Hele hans liv var en stor ørkenvandring; men han var i Guds plan.

Vers 80: ”Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.”

Dernæst var det andet barn i vuggen Guds Søn. (for du skal gå foran og berede vej for Herren.)

Lukasevangeliet kapitel 2 vers 11: ”I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. ”

Tegnet: vers 12: ”Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«”

 

Endnu en WordPress-blog