Advent

Det ondes har slået dybe rødder på vores jord!

Op igennem tiden har generationerne forsøgt at komme ondskaben til livs. Det er aldrig lykkedes. Det kommer aldrig at lykkes. Det onde har hugget sine rødder dybt ned i moder jord. Det er umuligt at grave op.

Lige meget hvad vi gør, vi kommer aldrig at få bugt med ondskaben. De fleste drømmer om et fredsrige og tror at det næste der sker, lige rundt om hjørnet er den fuldkomne fred på jord.

Der bliver fred på jorden en dag. Når Guds time er inde. Vi kan ikke skabe fred uden Guds medvirken. I Guds time opstår jordens dødskamp. Kampen mod det onde. Det er dagen hvor Jesus kommer igen som jødernes konge. Sejrherren gennem alle tider er Jesus Kristus. Han har vundet sejr over synden. Han har sejret over ophavsmanden til al ondskab.

Spørgsmålet bliver så – Er dette tidspunkt inde nu? Advent betyder jo Herren kommer.

De fleste tror at der er nogen skjult forbindelse mellem sol, måne og stjerner. Vi er blevet nyreligiøse og glemmer at læse i Bibelen. Lytter meget til medie information. De skaber en masse forskellige synspunkter alt efter hvilken information vi får.

Vi har som mennesker her på jorden i de fleste sammenhæng mulighed for at læse i Bibelen. Her kan vi hente svaret på mange af tidens spørgsmål.

Meget kan vi læse i Mattæus Evangeliet kapitel 24; når det gælder tegnene før Jesu genkomst. Når vi læser dette skulle man tro det er et referat af vores tid. – Det skal blive som værst før det bliver godt.

I dag skal vi være på vagt, så at ingen fører os vild. (v.4-5) – Krigslarm og jordskælv og hungersnød; men vi skal ikke lade os skræmme. Et stort frafald vil være at spore. (v.10) gudløshed og lovløshed, kærligheden bliver kold hos de fleste. (v.12) Den der bliver frelst er den der holder ud til enden. (v.13)

Mange falske profeter vil fremstå i disse dage. (v.24) – Vers 29-30: ”Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.  Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.”

Et meget stærkt og tydeligt tegn i vores tid er Israel. Dette land er landet hvor Gud skriver sin historie lige fra start til slut.

Vers 32: ”Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær.”

Hvem af os havde troet at Israel skulle genopstå som nation i vores tid? – Hvem af os, andre end jøderne selv, havde troet at jøderne en dag skulle flytte tilbage til deres eget land? Svaret er: Os der kaldes bibellæsere har troet det og mange af os latterliggjorte og stemplet som gale og naive stakler.

I dag er Israel tilbage på verdenskortet og gør sig klar til at opfylde de sidste profetier der endnu ikke er opfyldt fra de gamle profeter i Det Gamle Testamente. – Jøderne venter på deres Messias. Menigheden skal også snart til bryllupsfest. Vi må gøre være rede.

Jo, når kong Jesus kommer tilbage, jødernes konge, så bliver der fred på jorden.

Endnu en WordPress-blog