Anden søndag i advent!

Anden søndag i advent!

Forklarelsens bjerg!
Tabors top

Mattæus Evangeliet kapitel 17 vers 1-8: Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene.  Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.  Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham.  Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias.«  Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«  Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt.  Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer, og frygt ikke!«  Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

I vore dage er det som om fantasien er forsvundet. Teknikken har taget over fantasien; men det der overgår alt er det profetiske. Det er guddommelig åbenbaring. Profetier som går i opfyldelse fra de gamle profeter i Det Gamle Testamente. Profetier giver os visioner, intet kan erstatte det guddommelige.

Mange kristne er blevet så jordnære at de ikke længere kan forestille sig Jesu genkomst. Det er for dem en slags konspirations teori. Nu er jo troen på Gud forbundet med det guddommelige. Det kan ikke en postmoderne verden ændre på. Jesu genkomst er en profeti som endnu ikke er gået i opfyldelse. Vi ved ikke hvornår Jesu genkomst står for døren; men Bibelen opfordrer os til at våge og bede, og ligeledes tyde tidens tegn.

Når vi ikke vil tale om Jesu genkomst vil vi heller ikke tale om dommedag. Det er også svært for et moderne menneske at forholde sig til disse ting, da det jo er åndeligt. – En ny lære er opstået i visse kredse, helt u bibelsk er det. Jesu genkomst siger de, det er noget der foregår i hjertet og så den dag vi dør. Javist; men det er bare den halve sandhed. Der findes også en helt utrolig uforståelig Jesu genkomst sted i de sidste dage. Det er Jesus som kommer tilbage i skyen for at hente sin menighed, som er alle de Jesus troende. Senere vender Jesus tilbage til sine egne. Da Jesus gik på jorden befandt Han sig i Israel. Jesus blev født, opvoksede, levede sit liv i Israel. Det betyder at Jesus var af jødisk afstamning. Gud har hele tiden op igennem historien haft Israel, som det land hvor begivenhederne i Hans historie fandt sted.

I dag påduttes vi surrogat eller halve sandheder i mange sammenhæng. Hvilken fattig kattepotelære. Da Jesus gik på jorden kan vi læse i Bibelen hvordan Jesus taler om dommedag, og da er det løvens klo vi mærker.

Der findes noget alvor her i livet. Vi beder ofte bønnen Fadervor og da siger vi i bønnen: Dit rige komme! Din vilje sker! og videre: som i himmelen således også på jorden. – Er der nogen udsigt til at de opfyldes. – Det er vores pligt at arbejde på, at den tid skal komme, da Guds planer virkeliggøres på jorden. Vi skal være med til at skrive Guds historie. Det er vort håb og også vores tro, at arbejde for Guds rige, ikke bare for at holde det onde i skak; men også fordi vi vil være med i Guds husholdning.

Øjet der ser

Vi ser for os fremtidssyner af en menneskehed, der færdes i en langt større Guds tro, med stor overbevisning, og ren lykke. Noget der er til gavn for jorden og i

Øjne der ser

I vort land er Guds herlighed åbenbaret. En ny tid hvor mennesker søger og finder Gud. En ny åndelig dimension for Guds folk.

Det er falsk lære at bilde folk ind at det onde kan udryddes af denne jord. Det er hedensk lære, ny religiøst at påstå, at vi her i fremtiden kan indrette et paradis. Det er kun i enkelte øjeblikke vi får lov til at opleve forklarelsens bjerg. Det er ikke på forklarelsesbjerget vi kan bygge hytter for os selv sammen med Moses og Elias.

Nej vi er sat i denne verden for at gøre en forskel; nemlig at vi gør vores del; når det gælder at bygge Guds rige på jorden.

Sammen med Gud kan vi bygge noget holdbart. I Guds fremtid besejres det onde, og et nyt paradis som vi sådan længes efter.

Endnu en WordPress-blog